Pašnekesys apie kūrybą

Merginos skaito poetės eilėraščius

Balandžio 15 dieną Šiaulėnų bibliotekoje įvyko renginys, skirtas Bibliotekų metams. Skambant lyriškai muzikai, rinkosi renginio dalyviai. Poezijos skaitymus „Žodžiai gyvenimui“ pradėjo bibliotekininkė Almutė Petrylienė Jono Mačiukevičiaus eilėraščiu „Poezijoj tiek daug gyvena nevilties“. Į renginį buvo pakviesta Šiaulėnų krašte kurianti Vanda Alejūnienė. Ji papasakojo apie savo kūrybos kelią ir perskaitė keletą naujesnių savo eilėraščių. Bibliotekos skaitytojos Ligita Kaniaukaitė ir Gabija Šukytė paskaitė Vandos eilėraščių, sukurtų  prieš dvidešimt metų.

Visi pasidžiaugėme kraštietės eilėmis, pabendravome prie arbatos puodelio,  palinkėjome Vandai Alejūnienei parašyti dar ne vieną eilėraštį ir juos sudėti į knygą. Kadangi poetė žavisi Juozo Erlicko, Salomėjos Nėries kūryba, renginio pabaigoje buvo perskaitytas Juozo Erlicko eilėraštis pagal Salomėją Nėrį ir susitikimo viešniai padovanotą gėlių.

Šiaulėnų filialo informacija