Aviamodelistas konstruktorius

Gimė 1919 metais lapkričio 12 dieną Maneitų kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1989 metais kovo 18 dieną Vilniuje.

Mokėsi Dambavos pradinėje mokykloje. Beje, sėdėjo viename suole su iš to paties kaimo kilusiu, vėliau garsiu aviamodeliuotoju, daugkartiniu pasaulio čempionu Petru Motiekaičiu (1920–1988). 1934 m. gruodžio 29 d. Motiekaičių sodyboje įvyko oficialus būrelio steigiamasis susirinkimas. Pirmininku buvo išrinktas Petras Motiekaitis. Būrelį pavadino lakūnų Dariaus ir Girėno vardu, oficialiai vartojo trumpinimą „Da Gi“. Būrelio nariai užmezgė ryšius su Lietuvos Aero Klubu (LAK).

1938 m. Alfonsas Pranskėtis mokėsi Panevėžio vidurinėje amatų mokykloje, vadovavo mokyklos aviamodeliuotojų būreliui. P. Motiekaičiui išvykus mokytis į Kauną, būreliui vadovavo Alfonsas. Apie Maneituose įsikūrusį būrelį garsas pasklido po visą Lietuvą ir panašūs būreliai ėmė steigtis kitose vietose. 1935 m. Kaune įvyko pirmosios aviamodelių varžybos. Šiose varžybose A. Pranskėtis užėmė 3-iąją vietą.

1938 m. A. Pranskėtis gerai pasirodė pirmojoje Lietuvos tautinėje olimpiadoje, užėmė trečiąją vietą: jo sklandytuvo modelis ore išsilaikė 2 min. 3 sek. ir nuskriejo 300 m. Bet būrelio nariai turėjo skubėti į Nidos sklandymo mokyklą, į kurią jiems LAK paskyrė stipendijas, todėl nesulaukė paskutinės varžybų dienos, kai palankesniu oru startavę kauniečiai, pakoregavo varžybų rezultatus (A. Pranskėtis pastūmėtas į penktąją vietą).

1939 m. Pabaltijo varžybose Kaune A. Pranskėtis ir P. Motiekaitis pasiekė Lietuvos rekordus: Alfonso modelis ore išsilaikė 11 min. 30 sek., o Petro nuskriejo 5,5 km.

1938 m. A. Pranskėtis įstojo mokytis į Panevėžio vidurinę amatų-technikos mokyklą. LAK vadovybė jam, kaip gabiam savamoksliui modeliuotojui ir „Da Gi“ būrelio vadovui, paskyrė 25 Lt kasmėnesinę stipendiją. 1939 m. gegužės 11 d. šioje mokykloje įsteigtas aviamodeliavimo būrelis, jo pirmininku išrinktas A. Pranskėtis, vicepirmininku – V. Jakubėnas ir sekretoriumi – P. Juška. Matyt, ne be A. Pranskėčio rūpesčio 1941 m. vasario 1 d. Panevėžio I amatų mokykloje prasidėjo aviamodeliavimo kursai, juose dėstė Aeroklubo instruktorius P. Motiekaitis. Kursus lankė daugiau nei 120 asmenų, jų tarpe ir 30 mergaičių. Neaiški šių kursų pabaiga, nes viską sujaukė prasidėjęs karas...

Nidos sklandymo mokykloje Alfonsas Pranskėtis gavo „B“ piloto vardą. Po karo, 1947 m. A. Pranskėtis pradėjo dirbti Vilniaus aeroklube ir dirbo iki gyvenimo pabaigos. 1947 m. rugpjūčio mėn. Silikatnoje (Maskvos sr.) vykusiose sąjunginėse varžybose A. Pranskėtis laimėjo 3-iąją vietą nuotolio rungtyje. Jo sklandytuvo modelis „Aras – 10“ nuskrido 7,5 km ir ore išsilaikė 7 min. 16 sek. 1948 m. sąjunginėse pirmenybėse Alfonso sklandytuvo modelis „Albatrosas 13“ ore išsilaikė rekordinį laiką – 2 valandas 2 sekundes. 1949 m. jis pasiekė pirmąjį oficialų Lietuvos rekordą. Jo sklandytuvo modelis pakilo į 1096 m aukštį. Tai absoliutus Lietuvos aviamodelių aukščio rekordas. Jis tebebuvo ir 2001 m. sausio 1 d. Tais pačiais metais Alfonsas užėmė 3-iąją vietą TSRS. 1965 m. sąjunginėse varžybose vėl užėmė 3 vietą. 1964 m. ir 1970 m. jis tapo respublikos čempionu sklandytuvų modelių klasėje F 1 A.

Nuo 1983 m. Šiaulių aviacijos sporto aerodrome (Raudondvaryje prie Šeduvos), jis organizuodavo raketų modelių čempionatus. A. Pranskėtis daug nuveikė ugdydamas aviamodeliavimo trenerius, propaguodamas šią sporto šaką respublikoje, organizuodamas būrelius, varžybas, fiksuojant P. Motiekaičio pasaulio rekordus.

1965m. A. Pranskėtis tapo sporto meistru, 1972 m. jam suteiktas sąjunginės kategorijos teisėjo kategorija. 1975 m. jis apdovanotas Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) Polio Tisandjė diplomu.

Nuo pirmųjų žurnalo „Sparnai“ pasirodymo numerių jis buvo aktyvus bendradarbis, redkolegijos narys. Priklausė ir teminės informacijos žurnalų „Aviamodelizmas“ ir „Lietuvos oreivis“ redkolegijoms. A. Pranskėtis kartu su P. Motiekaičiu 1957 m. išleido knygą „Jaunasis aviamodelistas“.

Vienas aviamodelių sporto Lietuvoje pradininkų, LTSR nusipelnęs treneris (1972),sąjunginės kategorijos teisėjas Alfonsas Pranskėtis mirė 1989 m. kovo 18 d. Vilniuje. Palaidotas Rokantiškių kapinėse.

Šaltiniai:

1. JUKNEVIČIUS, Petras. Aviamodeliuotojas Alfonsas Pranskėtis. Daugyvenės krašto šviesuoliai: konferencijų pranešimai. Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis. Panevėžys: Tėvynė, 2009, p. 74-78. 978-609-95085-1-1.

Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2013