Pedagogas, poetas, kritikas, vertėjas

Gimė 1891 metais vasario 17(5) dieną Bružių kaime, Smilgių valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 1955 metais balandžio 12 dieną Rokiškyje.

Mokėsi Rozalimo pradžios, Panevėžio realinėje mokyklose. Baigęs mokslus Panevėžyje, 1911 m. jis įstojo į Maskvos matininkų institutą. 1919–1922 m. S. Naginskas mokytojavo 1-ojoje Vilniaus vyrų gimnazijoje, vėliau pavadintoje Vytauto Didžiojo vardu. Nuo 1922 m. Rokiškyje buvo gimnazijos vicedirektorius.

Prieš I pasaulinį karą aktyviai bendradarbiavo Aušrinėje, Lietuvos žiniose, Vaivorykštėje, kitoje spaudoje. 1917 m. drauge su Petru Šalčiumi ir Rapolu Skipičiu jis redagavo Santarą Peterburge. S. Naginskas rašė straipsnius apie M. K. Čiurlionio kūrybą, pirmasis į lietuvių kalbą išvertė J. Baltrušaičio eilėraščius. Be darbo redakcijose, jis rengė spaudai Z. Gaidamavičiaus-Gėlės poezijos knygą. Be to S. Naginskas dėstė lietuvių kalbą įvairioms žmonių grupėms, buvo Lietuvių draugijos aukštųjų Maskvos mokyklų moksleiviams šelpti valdybos narys. Jis rūpinosi kasmėnesinių vakarėlių rengimu, pats vaidino ir režisavo. S. Naginskas buvo ir Knygų leidimo komisijos sekretorius. Jis talkino K. Būgai, rengusiam J. Juškos žodyną, kūrė lietuviškus technikos mokslų terminus.

Panašią veiklą jis tęsė ir 1918 m. atvykęs į Vilnių. Dirbo karo terminologijos komisijoje, sekretoriavo Lietuvos mokslo draugijoje, bendradarbiavo spaudoje. Išvertė V. Šekspyro, G. Longfelo (H. W. Longfellow), A. Mickevičiaus, J. Kupalos poezijos. S. Naginskas bendradarbiavo Lietuvos žiniose, Literatūros naujienose, Ryte, Tautos mokykloje, Naujojoje Romuvoje. Pasirašinėjo slapyvardžiais: Stasys Pumpuras, Simas Stūra, Nagas Stajė, Nagingajai Stajė, Nagmantas S., Nagmantas St., Negmantas St., S. Na-gas, Seniukas A., Skųstasai, Stasys, Stūra, Simas.

Stasys Naginskas mirė 1955 m. balandžio 12 d. Palaidotas Rokiškio kapinėse.

Šaltiniai:

1. VANAGAS, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius: Vaga, 1987, p. 164.
2. JUKNEVIČIUS, Petras. Jais garsus Daugyvenės kraštas. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2008, p. 29-32. ISBN 978-9955-850-01-4.
3. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 319. ISBN 9955-579-12-9.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2009