Gydytoja, menininkė

Gimė 1929 metais kovo 13 dieną Radviliškyje.

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Schwäbisch Gmünde baigė lietuvių gimnaziją. Persikėlusi į JAV, Bostone, lankė Dailiųjų menų muziejaus (Museum of Fine Arts) mokyklą. 1960 m. baigė Tuftso universiteto Medicinos mokyklą ir įgijo terapeutės teises. 1961–1980 m. dirbo emalio tapybos srityje. Su emalės kūriniais dalyvavo bendrose parodose De Cordovos muziejuje Lincolne, Amerikiečių namų muziejuje Niujorke. Surengė individualias parodas lietuviams Niujorke, Čikagoje, IL, Philadelphijoje, PA, Toronte, Kanada. 1978 m. įsteigė Lietuvių tautodailės instituto skyrių Bostone. Demonstravo lietuvių tautodailės kūrinius per televiziją, mokyklose, kursuose.

Skautė nuo 1946 m.; buvo tuntininkė, LSS tarybos narė, Bostono skaučių židinio viena steigėjų, vyresnioji skautininkė. Apdovanota Lelijos ordinu. Rašė spaudoje, parengė knygą Lietuvių tautiniai rūbai ir juostų raštai (1968).

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 40-41. ISBN 5-420-01513-7.

Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2013