Inžinierius energetikas

Gimė 1927 metais spalio 15 dieną Aukštelkų kaime, Radviliškio rajone.

1946–1950 m. mokėsi Kauno politechnikume, 1950–1955 m. studijavo KPI elektrotechniko inžinieriaus specialybę. 1945–1946 m. Radviliškio garvežių depo elektromonteris, 1950–1952 m. – Petrašiūnų elektrinės valdymo pulto budėtojas. 1952–1955 m. – šios elektrinės pamainos viršininkas, 1955–1957 m. – meistras. 1957–1960 m. LTSR Ministrų tarybos reikalų valdybos referentas bei LTSR liaudies ūkio tarybos Energetikos valdybos vyriausiasis inžinierius.

1960–1962 m. vadovavo Lietuvos elektrinės statybai, 1962–2010 m. – šios elektrinės direktorius. 1977–1990 m. vadovavo Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybai.

Apdovanojimai: LTSR nusipelnęs inžinierius (1965), Socialistinio darbo didvyris (1966), Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinas (2001), Ūkio ministerijos medalis „Už nuopelnus verslui“ (2007), Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius (2008).

Šaltiniai:

1. Noreika Pranas. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2010 [žiūrėta 2011-03-15]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Noreika_(1927)

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011