ISTORIJA

Alksniupių apylinkės gyventojai tremtyje [rankraštis]. Parengė G. Vengrienė. Alksniupiai, 2000.

Aušros aikštėje statomo paminklo kovoms su bermontininkais atminti istorija [rankraštis].  Parengė R. Jelinskaitė; konsultavo A. Jelinskas, vad. L. Maminskienė. Radviliškis, 1999.

Beinoravos krašto „Vienybės“ kolūkis [rankraštis].  Parengė R. Venckūnaitė. Beinorava, 2003.

Beinoriškio žemės ūkio bendrovės istorija [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2000.

Bialozorų dvaras [rankraštis].  Parengė E. Mockaitienė, A. ir K. Indrėkai, J. Armonaitė. Grinkiškis: Grinkiškio Jono Poderio vid. mokykla, 2007.

Brangesnė už auksą: Radviliškio rajono Polekėlės tarybinio ūkio istorija: 1956–1985 [rankraštis]. Parengė Polekėlės ūkio administracija, partinė, profsąjungos organizacijos. Polekėlė, 1986.

Buvusių kalinių, gyvenusių Grinkiškio valsčiuje, atsiminimai [rankraštis]. Parengė Grinkiškio Jono Poderio vid. mokyklos kraštotyros būrelis; vad. I. Bružienė.  Grinkiškis, 2000.

Darbo metai Aukštelkų kultūros namuose [rankraštis]. Prisiminimus užrašė I. Kavaliauskienė.  Aukštelkai, 1987–2006.

Daugėlaičių apylinkės kryžiai ir įsimintinos vietos [rankraštis]. Parengė M. Bielskienė, B. Paškūnaitė. Daugėlaičiai, 2000.

Du kartus naikintas Martinaičių kaimas [rankraštis]. Parengė E. Šlioraitė-Mockaitienė.  Grinkiškis, 2007.

Džiugonių, Daukantų ir Rukonių kaimų istorinė apžvalga  [rankraštis].  Parengė Darius Jakševičius; vad. Regina Grybova.  Sidabravas, 2000.

Gyvenimas ant Šušvės krantų. T.1. Radviliškio rajono Grinkiškio tarybinio ūkio istorija: 1944–1986 [rankraštis]. Parengė Grinkiškio tarybinio ūkio administracija, partinė, profsąjungos organizacijos. Grinkiškis, 1987.

Gyvenimas ant Šušvės krantų. T. 2. Radviliškio rajono Grinkiškio tarybinio ūkio istorija: 1944–1986 [rankraštis]. Parengė Grinkiškio tarybinio ūkio administracija, partinė, profsąjungos organizacijos.  Grinkiškis, 1986.

Gyvenimo žingsniai [nuotraukų albumas apie paminklus]. Parengė J. Liutkevičienė. Aukštelkai.

Grinkiškiečių, buvusių tremtinių atsiminimai [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė, D. Dauknienė, I. Bružienė. Grinkiškis, 2000.

Grinkiškio senolių atsiminimai [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 1999.

Grinkiškio žemės ūkio bendrovės istorija [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2000.

Ieva Plikūnienė: atsiminimai [rankraštis]. Parengė R. Lukoševičiūtė. Beinorava, 2014.

Istorija apie pastatą Šeduvoje, Kėdainių gatvėje Nr. 6 [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2001.

Išnykę kaimai [rankraštis].  Parengė E. Jankūnienė. Pociūnėliai, 2011.

Išnykęs Auksučių kaimas [rankraštis].  Parengė E. Mockaitienė. Grinkiškis, 2006.

Išnykusių kaimų istorija. Dvylių kaimas [rankraštis].  Parengė E. Mockaitienė. Grinkiškis, 2006.

Kairėnų kaimo bendruomenės veikla: 2003‒2010 [rankraštis]. Parengė G. Jurevičienė. Kairėnai, 2011.

Kompleksinės kraštotyrinės ekspedicijos Radviliškio rajone, Šiaulėnų apylinkės „Artojo“ kolūkyje medžiaga [rankraštis].  LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, Radviliškio rajono skyrius; medžiagą spausdino ir tvarkė S. Žiaunytė. Radviliškis, 1982.

Kutiškių bandymų stoties eksperimentinio ūkio istorija: 1936‒2000 [rankraštis].  Parengė A. Čepaitienė. Kutiškiai, 2001.

Kutiškių darželis – mokykla [rankraštis]. Parengė A. Čepaitienė.  Kutiškiai, 2011.

Lietuvos kariuomenės kovos su bermontininkais prie Radviliškio: [istorinė medžiaga]; [rankraštis].  Sudarė Egidijus Prascevičius.  Radviliškis, 1998.

Mažasis žalias kaimas Būdai [rankraštis].  Parengė E. Mockaitienė. Grinkiškis, 2006.

Niekas neužmiršta...: medžiaga apie Baisogaloje perlaidojamus partizanų palaikus [rankraštis]. Parengė Alvyda Žižniauskienė, Elena Pužauskienė. Baisogala, 2003.

Pakiršinio kaimo bendruomenės istorija : 2003‒2010 [rankraštis].  Parengė R. Ganienė Oginskienė. Pakiršinys, 2011.

Pasakojimai apie knygnešius ir knygų platinimą Šiaulėnų apylinkėse [rankraštis]. Parengė Nijolė Petraitytė. Šiaulėnai, 1995.

Paulinos Kriaučiūnienės atsiminimai apie gimtąjį Mandeikių kaimą [rankraštis]. Parengė R. Venckūnaitė. Beinorava, 2012.

Pociūnėliai ir Pociūnėlių apylinkės [rankraštis]. Parengė Pociūnėlių mokyklos Kraštotyros būrelis; vad.V. Sirtautienė. Pociūnėliai, 1993.

Pociūnų kaimo istorija [rankraštis]. Parengė D. Mikalauskienė. Pociūnai, 2011.

Poezijos pavasarių Pašušvyje istorija: 1966–1990 [rankraštis]. Medžiagą surinko Pašušvio pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelis; vad. K. Diržinauskaitė. Pašušvys, 2000.

Praeitį prisiminus... Šarkučių kaimas, Medeliukų, Vodinės, Galinuvkos, Užpelkių, Markučių palivarkai [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2008.

Prisiminimai apie Grinkiškio apylinkės Balandiškių kaimo dvaro pieninę [rankraštis].  Parengė Vitalija Rekštienė. Pašušvys, 1996.

Prisiminimai apie išnykusius kaimus [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė, D. Dauknienė. Grinkiškis, 2002.

Prisiminimai apie išnykusius ir nykstančius kaimus [rankraštis].  Parengė B. Stasiulaitienė. Žeimiai, 2011.

Protėvių tremties vieta – Karolinė [rankraštis].  Parengė E. Mockaitienė, V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2006.

„Radviliškio krašto“ 2004‒2014 metų publikacijų rodyklė. Sudarė G. Dunauskienė, D. Paulauskienė. Radviliškis, 2014.

Radviliškio varpinė [rankraštis].Medžiagą surinko R. Giedrienė. Radviliškis, 2014.

Radvilonių dvaro istorija [rankraštis]. Parengė A. Šereivienė. Alksniupiai, 2011.

Radviliškio bandymų stočiai – 50 metų [rankraštis].  Parengė J. Puodžiukynas. Radviliškis: Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institutas. Radviliškio bandymų stotis, 1987–1990.

Radviliškio bandymų stoties eksperimentinio ūkio istorija: 1936–2000 [rankraštis].  Parengė Alma Čepaitienė. Kutiškiai, 2001.

Radviliškio krašto istorija [rankraštis]. Parengė Č. Kantauskas. Radviliškis, 1994.

Radviliškio melioracijos statybos valdybos istorija [rankraštis].  Parengė V. Jakelaitis. Radviliškis, 1978.

Radviliškio miesto istorijos bruožai [rankraštis].  Parengė Radviliškio V. Valsiūnienės vid. mokyklos kraštotyrininkai. Radviliškis.

Radviliškio rajono Alksniupių apylinkės Aldoniškio kaimas [rankraštis]. Parengė A. Šereivienė. Alksniupiai, 2001.

Radviliškio rajono gyventojai ir gyvenvietės [rankraštis].  Parengė R. Labanauskas; darbo vadovas docentas A. Stanaitis. Radviliškis, 1979.

Radviliškio rajono Grinkiškio miestelis [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2000.

Radviliškio rajono Grinkiškio pieninė [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė.  Grinkiškis, 2001.

Radviliškio rajono Grinkiškio seniūnijos Nataičių kaimo istorija [rankraštis]. Parengė E. Mockaitienė. Grinkiškis, 2006.

Radviliškio rajono Sidabravo bažnyčia [rankraštis].  Parengė N. Snockienė. Sidabravas, 2001.

Radviliškio rajono Skėmių apylinkės Pociūnėlių kolūkio istorija [rankraštis]. Parengė B. Povilonis. Pociūnėliai, 1983.

Radviliškio vaisvandenių gamybos įmonių istorija: projektas [rankraštis].  Parengė Kristina ir Justina Januševičiūtės. Radviliškis, 2003.

Radviliškis spaudoje 1945–1965: bibliografinė rodyklė [rankraštis]. Parengė O. Venslovienė. Radviliškis: Radviliškio rajoninė biblioteka, 1969.

Radvilonių dvaro istorija [rankraštis]. Parengė A. Šereivienė.  Alksniupiai, 2011.

Raudondvario pėdsakais [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris, 2011.

Sidabravo kraštas istorijos vingiuose: Sidabravo krašto žmonių atsiminimai [rankraštis]. Užrašė Sidabravo vid. mokyklos kraštotyrininkai; vad. R. Grybova.  Sidabravas, 1999.

Skėmių kaimo bendruomenės veikla [rankraštis]. Parengė E. Ragaliauskienė. Skėmiai, 2011.

Šatrijos Ragana ir Šaukotas [rankraštis]. Parengė Valiunė Blužienė. Šaukotas, 2001.

Šeduvos vidurinės mokyklos Sąjūdžio grupės veikla [rankraštis]. Parengė Šeduvos vid. mokyklos kraštotyrininkai, vadovė B. Zaleskienė.  Šeduva, 2000–2001.

Šv. Velykų laukimo tradicijos Grinkiškio bažnyčioje 1930 metais  [rankraštis]. Parengė A. Čepaitė-Baltrūnienė. Grinkiškis, 2004.

Tyrulių miestelio apybraiža [rankraštis]. Parengė M. Jablonskienė. Tyruliai, 2011.

Tremties istorija Radviliškio rajone [rankraštis]. Medžiagą surinko R. Giedrienė, D. Paulauskienė. Radviliškis, 2014.

Tremtinių prisiminimai [rankraštis]. Parengė A. Čepaitienė. Kutiškiai, 2008.

Vaitiekūnų kaimo istorija [rankraštis]. Parengė L. Lydikaitienė. Vaitiekūnai, 2001.

Vardan tos Lietuvos: Sidabravo apylinkės buvusių Sibiro tremtinių prisiminimai [rankraštis].  Parengė V. Pranculienė. Sidabravas, 1996–1998.

Velžių piliakalnio tyrinėjimo dienoraštis [rankraštis]. Parengė Šiaulių „Aušros“ istorijos-etnografijos muziejus. Radviliškio r., 1969.

Voskonių kaimo istorija [rankraštis]. Parengė T. Bartkevičiūtė-Simaitienė. Voskoniai, 2005.

Žydai Grinkiškio miestelyje [rankraštis]. Parengė E. Mockaitienė. Grinkiškis, 2006.