ETNOGRAFIJA. TAUTOSAKA

Dainos: 1982 metų ekspedicijos Pakalniškių apylinkėje medžiaga [rankraštis]. Parengė LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. Radviliškio rajono skyriaus taryba. Radviliškis, 1983.

Etnografija: 1982 metų ekspedicijos Pakalniškių apylinkėje medžiaga  [rankraštis]. Parengė LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. Radviliškio rajono skyriaus taryba. Radviliškis, 1983.

Gražus gyvenimas su daina: Kazimiera Bulzgienė ‒ dainuojamosios tautosakos pateikėja  [rankraštis sudarytas, remiantis Ritos Liutkevičiūtės bakalauro darbu]. Aukštelkai, 2011.

Iš senolių atminties [rankraštis]. Parengė A. Zaturskienė.  Šniūraičiai, 2011.

Liaudies pedagogika Sidabravo apylinkėje [rankraštis]. Sudarė  Sidabravo vid. mokyklos kraštotyrininkai. Sidabravas, 1988.

Mėnaičių (Minaičių) kaimo praeitis ir nūdiena [rankraštis]. Parengė D. Paulauskienė, R. Giedrienė. Radviliškis, 2014.

Palonų krašto ir gretimų kaimų tautosaka  [rankraštis]. Sudarė O. Gedžienė. Palonai, 2011.

Šeduvių mįslės, užrašytos Emilijos Brajinskienės [rankraštis]. Parengė A. Tamošiūnienė. Šeduva, 2013.

Šeduvos krašto atminimai [rankraštis]. Surinko ir užrašė E. Brajinskienė; spausdino A. Tamošiūnienė. Šeduva, 2015.


KRAŠTIEČIAI

Aš ‒ žemės paukštis: apie literatą Aleksą Navicką [rankraštis]. Parengė A. Bertulienė. Pavartyčiai, 2011.

Baisogalos krašto šviesuolio Vlado Žeromskio prisiminimai [rankraštis]. Parengė Alvyda Žižniauskienė. Baisogala, 2001.

Balys Buračas [rankraštis]. Parengė D. Mockutė. Šiaulėnai, 1988.

Beinoravoje 1858-1886 metais gimę vaikai. Parengė R. Venckūnaitė. Beinorava, 2012.

Beinoravos kultūros namų ir bibliotekų darbuotojai [rankraštis]. Parengė R. Venckūnaitė, Beinorava, 2012.

Buvusių kalinių, gyvenusių Grinkiškio valsčiuje, atsiminimai [rankraštis]. Parengė Grinkiškio Jono Poderio vid. mokyklos kraštotyros būrelis; vad. I. Bružienė. Grinkiškis, 2000.

Dailininkė Ingrida Aukštikalnytė [rankraštis]. Parengė R. Juknienė, A. Tamošiūnienė.

Dramaturgas, eseistas, prozininkas Jurgis Jankus (1906‒2002) [rankraštis]. Medžiagą surinko D. Paulauskienė, R. Giedrienė. Radviliškis, 2011.

Edvardas Rimkus [rankraštis].  Parengė A. Zaturskienė. Šniūraičiai, 2011.

Gydantys ne vien vaistais: [apie Grinkiškio vaistinės darbuotojus]; [rankraštis]. Parengė Virginija Urbonavičienė. Grinkiškis, 2003.

Gydytoja, publicistė, žurnalistė Filomena Taunytė : [rankraštis]. Medžiagą surinko D. Paulauskienė. Radviliškis, 2015.

Gyvenimas ne tik sau: [apie Aldoną Valterienę – tremtinę, mokytoją, poetę]; [rankraštis]. Parengė Šeduvos vid. mokyklos kraštotyrininkai; darbo vad. Bronislava Zaleckienė.  Šeduva, 2000–2001.

Gyvenimas ne tik sau: Aldona Valterienė [rankraštis]. Parengė A. Tamošiūnienė, R. Juknienė. Šeduva, 2015.

Grinkiškiečių mokytojas: [apie progimnazijos direktorių Joną Poderį]; [rankraštis]. Parengė Viktoras Bartkus. Grinkiškis, 1992.

Grinkiškio medicinos darbuotojai [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė . Grinkiškis, 2003.

Grinkiškio parapijos krikšto vardai: 1944–1999 [rankraštis]. Parengė K. Indrėkus, V. Semėnaitė, E. Švėgždaitė. Grinkiškis: Grinkiškio Jono Poderio vid. mokykla, 2000.

Grinkiškio tarybinio ūkio veteranai [rankraštis]. Parengė Grinkiškio tarybinio ūkio administracija. Grinkiškis.

Ignaco Linkevičiaus prisiminimai: 1944‒1956 [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2009.

Jonas Marcinkevičius gyvenime ir kūryboje [rankraštis]. Parengė P. Kazlauskaitė. Radviliškis, 1990.

Joninių aidas: [apie Aukštelkų apylinkės Jonus ir Janinas]; [nuotraukų albumas].  Parengė J. Pociuvienė. Aukštelkai, 2006.

Jono Marcinkevičiaus 80 - ųjų gimimo metinių paminėjimo Radviliškyje aprašymas  [rankraštis]. Parengė Pranciška Kazlauskaitė. Radviliškis, 1980.

Juozas Zauka: chorvedys, režisierius, knygnešys. 1862‒1943 [rankraštis]. Parengė A. Žižniauskienė. Baisogala, 2016.

Kai kurių publikacijų apie Algirdą Malinauską bibliografinė rodyklė. Sudarė D. Paulauskienė, G. Dunauskienė. Radviliškis, 2014.

Karolina Pempienė [rankraštis]. Parengė N. Snockienė.  Sidabravas, 1999.

Kunigas, vienuolis kapucinas Tėvas Stanislovas (Algirdas Mykolas Dobrovolskis): [rankraštis]. Parengė R. Giedrienė. Radviliškis, 2013.

Lietuvą radau daug gražesnę, negu tikėjausi. Agronomas, poetas, publicistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas Balys Gaidžiūnas [rankraštis]. Medžiagą surinko A. Žižniauskienė. Baisogala, 2015.

Locmanas Feliksas Rimkevičius: [rankraštis]. Medžiagą surinko D. Paulauskienė, R. Giedrienė. Radviliškis, 2013.

Mano rankdarbiai. Sidabravo gimnazijos mokytoja Regina Grybova [rankraštis]. Medžiagą surinko N. Snockienė. Sidabravas, 2016.

Menotyrininkas, poetas Romas Alekna [rankraštis].  Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 1992.

Mokytoja Janina Vasiliauskienė [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2003.

Mokytoja Vitalija Balionienė [rankraštis]. Parengė R. Juknienė, B. Zaleckienė. Šeduva, 2005.

Mūsų kaimo „Ąžuolai“: [apie aktyviausius Aukštelkų kaimo žmones, seniausias kaimo sodybas ir kt.]; [rankraštis]. Parengė V. Zabielienė. Aukštelkai.

Nirtaičių kapinaičių įkūrėjas Juozas Gedminis [rankraštis]. Parengė Birutė Paškūnaitė. Daugėlaičiai, 2002.

Padangių sužavėtas: [apie Petrą Motiekaitį]; [rankraštis]. Parengė R. Smailienė. Pakalniškiai, 2011.

Paskutinė Šaukoto daraktorė Paulina Jankevičienė: [sūnaus Stanislovo Jankevičiaus prisiminimai]; [rankraštis]. Parengė V. Pužaitienė. Šaukotas, 2011.

Patriotė, tremtinė Ona Butkienė [rankraštis]. Parengė Šeduvos vid. mokyklos kraštotyrininkai; darbo vad. B. Zaleckienė. Šeduva, 2000–2001.

Pedagogė Janina Vasiliauskienė [rankraštis]. Parengė B. Zaleckienė, R. Juknienė. Šeduva, 2004.

Pedagogė Vitalija Balionienė [rankraštis]. Parengė B. Zaleckienė, R. Juknienė. Šeduva, 2011.

Pirmasis Baisogalos apylinkės pirmininkas Bronius Kniška [rankraštis]. Parengė E. Pužauskienė. Baisogala, 1981.

Pranciška Kazlauskaitė: bibliografinė rodyklė. Sudarė D. Paulauskienė. Radviliškis, 2013.

Bibliografas, bibliografijos istorikas, knygotyrininkas, profesorius, emeritas Vladas Žukas [rankraštis]. Medžiagą surinko R. Giedrienė. Radviliškis, 2015.

Rašytojo Jono Marcinkevičiaus 100 – ųjų gimimo metinių paminėjimo aprašymas [rankraštis].  Parengė Daiva Paulauskienė. Radviliškis, 2001.

Romualdas Petkevičius [rankraštis]. Parengė A. Geštautienė. Radviliškis, 1985.

Sidabravo krašto literatė ir pedagogė Valerija Pranculienė [rankraštis]. Parengė Nijolė Snockienė. Sidabravas, 2000.

Sidabravo miestelio auksarankės [rankraštis]. Parengė Sidabravo vid. mokyklos Tėviškės pažinimo būrelio „Gimtinė“ moksleiviai. Sidabravas, 2001.

Skėmiai ir skėmiečiai: [nuotraukų albumas]. Parengė Elytė Ragaliauskienė. Skėmiai.

Skėmių kolūkio Didžiojo Tėvynės karo dalyviai: [nuotraukų albumas]. Parengė Valerija Smolenskaitė. Skėmiai.

Stasys Gentvilas  [rankraštis].  Parengė A. Žižniauskienė. Baisogala, 2011.

Stasys Laumakis [rankraštis].  Parengė N. Mėžinienė. Daugėlaičiai, 2011.

Tėviškėnų švenčių akimirkos [rankraštis].  Parengė P. Kazlauskaitė. Radviliškis, 1989–1992.

Vytautas Tomkus. Aš vis dar Tadas Blinda [rankraštis]. Medžiagą surinko R. Giedrienė. Radviliškis, 2016.