Kelionė su smalsiukais

Taip vadinosi Žaislotekos lankytojams surengta pažintinė-žaidybinė ekskursija į Viešosios bibliotekos knygų komplektavimo skyrių.

Būrelį smalsiukų tame skyriuje pasitiko naujų knygų kvapas tenykštės darbuotojos. Vedėja Vita  Mikalkėnienė supažindino vaikus su savo skyriaus darbo specifika, paaiškino, kaip iš leidyklų užsakomos ir gaunamos knygos, kurios įrašomos į specialią kompiuterinę programą LIBIS. Vaikai galėjo ne tik prisiliesti prie naujų knygų, bet ir dėjo antspaudą į jas, kuriame puikuojasi užrašas – „Radviliškio viešoji biblioteka“. Taip pat sužinojo, kad mūsų rajone veikia 26 bibliotekos (be mokyklų bibliotekų), kad šiame skyriuje kiekviena turi lentynėlę, kurioje komplektuojama jai skirta literatūra. Ekskursantai apžiūrėjo ir jiems dar nematytus dalykus – vinilines plokšteles, knygų „pasus“ – katalogus.

Tai buvo Bibliotekų metams skirta valandėlė. Kitą mėnesį smalsiukai keliaus susipažinti su kitu Viešosios bibliotekos skyriumi.

Viešosios bibliotekos informacija