Į Pradžią Radviliškyje svečiavosi kraštietis, rašytojas Vladas Kalvaitis

Radviliškyje svečiavosi kraštietis, rašytojas Vladas Kalvaitis

2015-11-09

Lapkričio 6 d. Viešojoje bibliotekoje svečiavosi kraštietis, rašytojas, poetas, prozininkas ir satyrikas Vladas Kalvaitis. Kartu su juo į susitikimą atvyko literatūrologė Kristina Bačiulienė, Kelmės viešosios bibliotekos direktorė Rita Grišienė ir to paties rajono literatų klubo „Vieversys“ prezidentas Viktoras Gulbinas.

Literatūrinį vakarą „Prisiminimų pėdomis“ pradėjusi Radviliškio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Marcinkienė pasidžiaugė sulauktais svečiais ir gausiai susirinkusiais žiūrovais, tarp kurių buvo patyrusiųjų tremtinio dalią, kitų vyresnio ir jaunesnio amžiaus žmonių.
Visi jie su įdomumu klausėsi knygų autoriaus Vlado Kalvaičio vaizdžiai, įtaigiai perteiktų prisiminimų. Svečias papasakojo apie savo mokyklinius metus Radviliškyje, pogrindinę veiklą, areštą, kalinimą, tremtį, ten buvusias sąlygas, patirtus išgyvenimus, sutiktus likimo brolius, apie vėlesnius savo gyvenimo metus, dabartinę literatūrinę veiklą.
Renginyje rašytoją kalbino, ištraukų iš jo kūrybos paskaitė literatūrologė Kristina Bačiulienė.
Gyvas, nuoširdus pokalbis netruko įtraukti ir žiūrovus. Salėje buvę tremtiniai garbaus kraštiečio teiravosi jo kalinimo, tremties detalių, aplinkybių, lygino su pačių iškęstomis, dalijosi savais prisiminimais. Ne vienas ir ašarą nubraukė, po tiek metų išgirdęs, kad ir jo lageris buvęs netoli nuo rašytojo, kad ir jam buvo lemta iškęsti panašų pragarą, dabar štai rašytojo primintą gyvu žodžiu.
Vakarą paįvairino kelmiškių literatų atstovo Viktoro Gulbino atliktos dainos, pritariant gitarai.
Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė radviliškiečių vardu padėkojo kraštiečiui rašytojui ir visiems atvykusiems svečiams už dovanotą labai turiningą vakarą, įteikė gėlių ir bibliotekos parengtų leidinių.
Susitikimo proga biblioteka buvo parengusi Vlado Kalvaičio knygų parodą, rodyta vaizdo medžiaga apie šį iškilų kraštietį.
Vladas Kalvaitis mokėsi Radviliškio pradžios mokykloje, Radviliškio gimnazijoje. Už pogrindinę veiklą suimtas. Kalintas lageriuose Komijoje, po to ištremtas į Irkutsko sritį. Įgijo filologo, mokytojo specialybę. 1966 m. grįžęs į Lietuvą mokytojavo. Dabar gyvena Tytuvėnuose. Be daugelio įsidėmėto novelių romano „Sustiprinto režimo barakas“, yra parašęs ir kitokio pobūdžio knygų: satyrinių miniatiūrų, epigramų, eilėraščių, apsakymų. Savo kūryba pelnė Žemaitės, Liudo Dovydėno, kitų literatūrinių premijų.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos