„Gerumo šviesa“

Taip pavadinta ką tik pasirodžiusi nauja knyga, kurią išleido Radviliškio viešoji biblioteka.

Tai – informacinio, pažintinio pobūdžio leidinys apie Radviliškio rajono savivaldybės suteiktą Metų Gerumo angelo vardą ir kitus apdovanojimus 2003–2014 m. 
Jame chronologine tvarka pateikiami glausti pasakojimai apie rajonui nusipelniusius žmones, kurie už kilnias pastangas, gerus darbus buvo įvertinti šiuo garbingu vardu ir pelnė „Gerumo angelo“ statulėles. Supažindinama su išskirtinio apdovanojimo istorija, vertinimo komisija, nuostatais, kitais dokumentais. Knygoje taip pat sukaupta duomenų apie rajono gyventojus bei kitus su šiuo kraštu susijusius žmones, kurie per minimą laikotarpį savo išskirtine veikla pelnė valstybinius bei kitus svarius įvertinimus. 
Visa tai dizaino žinovų požiūriu pateikta kūrybiškai, originaliai, patrauklaus ir kokybiško albumo pavidalu.
Leidinį sumanė pati Viešoji biblioteka. Taip siekta įamžinti, ateičiai išsaugoti laikmečio geradarių, šviesuolių vardus, jų pasiaukojamus poelgius ir darbus kitų labui, tuo paskatinti visus dalyti gerumą ir gyventi ne vien dėl savęs. „Šis  leidinys – apie gerumą. Savyje užauginamą ir kitiems išdalijamą. Nušviesinantį kasdienybę, sušildantį širdį ir suteikiantį sparnus vilčiai. Dovanojantį gyvenimo džiaugsmą ir amžiną gėrio ilgesį“, – knygoje teigia leidėjai.
Leidinyje remtasi Radviliškio rajono savivaldybės, vertinimo komisijos ir Viešosios bibliotekos archyvų medžiaga. Knygos sudarytoja, tekstų autorė ir redaktorė Gražina Dunauskienė, dizaineris-maketuotojas Tomas Januševičius. Spausdino UAB „Šiaulių spaustuvė“. Tiražas – 160 egz. 
„Gerumo šviesa“ dovanojama kiekvienam, pelniusiajam Metų Gerumo angelo vardą,  šio apdovanojimo steigėjams, rajono seniūnijoms, bibliotekoms.

Viešosios bibliotekos inform.