Viešosios bibliotekos fondo modeliavimas

Rekomendacijas bibliotekoms apžvelgė Regina Ivanovienė

Lapkričio 25 dieną Radviliškio rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje vyko seminaras Šiaulių regiono bibliotekų fondų komplektuotojams „Viešosios bibliotekos fondo modeliavimas“. Tema aktuali ir retai aptariama panašaus pobūdžio renginiuose.

Fondų formavimo ypatumus savivaldybių viešosiose bibliotekose, Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos rekomendacijas apžvelgė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Fondo organizavimo skyriaus vedėja Regina Ivanovienė.
LNB Bibliotekininkystės centro Bibliotekų vadybos skyriaus vyriausioji metodininkė Alvyda Skuodytė analizavo Savivaldybių viešųjų bibliotekų informacinių išteklių sudarymo politiką, pagrindė fondo tyrimo ir vartotojų poreikio analizės svarbą.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja Ekaterina Prakapene pateikė visų regiono bibliotekų fondų organizavimo veiklos statistikos.
Seminaro dalyviai buvo supažindinti su Radviliškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekoje fondų padėtimi ir problemomis. Baisogalos bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Alvyda Žižniauskienė ir Palonų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Regina Klimavičienė atskleidė kaimo bibliotekos nūdieną.
Savo darbo patirtimi pasidalino ir kitų regiono bibliotekų komplektavimo skyrių darbuotojai.

Vita Mikalkėnienė
Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos komplektavimo skyriaus vedėja