Dovana Viešajai bibliotekai

Knygos viršelis

Radviliškio miesto Garbės pilietė E. Vaišnienė Viešajai bibliotekai skyrė lėšų įsigyti naująją kardinolo A. J. Bačkio knygą „Taip, laimingas“. Ši dovana pasieks ir kai kuriuos bibliotekos filialus.

„Esu literatas, taigi man pirmiausia rūpėjo priartinti galimam skaitytojui Jo Eminencijos asmenį, apie kurį nelabai daug žinome, nors jis dvi dešimtis metų buvo Vilniaus arkivyskupas“, – teigia kardinolo kalbintojas A. Gailius. – Šioje knygoje, žinoma, galima rasti visko – ir istorijos, ir teologijos, ir aktualiosios politikos komentarų. Ji galėtų sudominti daugelį“.
Knygą „Taip, laimingas“ išleido „Naujasis Židinys-Aidai“.

Viešosios bibliotekos inform.