Nacionalinė bibliotekų savaitė Radviliškio rajone

Nacionalinė savaitė Baisogalos bibliotekoje (viduryje – bibliotekininkė Viktorija  Gaučienė)

Viešojoje bibliotekoje

16-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė – vienas ryškiausių šių metų, paskelbtų Bibliotekų metais, akcentu. Jos metu, balandžio 23–29 dienomis, rajone organizuota įvairių renginių.

Balandžio 25 dieną Viešojoje bibliotekoje įvyko iškilmingas bibliotekų savaitės atidarymas, kurį renginyje paskelbė Radviliškio savivaldybės vicemeras Kazimieras Augulis. Atsiliepiant į Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“  iniciatyvą „Atrask vaikystės biblioteką“, tąkart Lietuvos Respublikos Seimo narys, Radviliškio miesto garbės pilietis, profesorius, kraštietis Vytautas Juozapaitis tituluotas Viešosios bibliotekos globėju, jam įteiktas tai liudijantis pažymėjimas, klausytasi jo minčių, Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos  Genovaitės Juodeikienės šventinio sveikinimo, kitų pasisakymų

Balandžio 26 dieną bibliotekoje lankėsi ekskursija iš miesto lopšelio-darželio „Eglutė“. Vaikučių grupei su auklėtoja Gitana Ramoškiene buvo parodytas lėlių teatro „Boružėlė“ spektakliukas „Peliukų nuotykiai bibliotekoje“. Vaikai supažindinti su bibliotekoje esančiais skyriais ir jų veikla.

Balandžio 27 dieną Lizdeikos gimnazijoje surengta informacijos pamoka „Mokykla-informacija-biblioteka“. Joje dalyvavo pirmųjų klasių gimnazistai, mokytojai, mokyklos bibliotekos darbuotoja Valia Kondratenko. Jiems Viešosios bibliotekos Informacijos-kraštotyros skyriaus vedėja Daiva Paulauskienė pristatė Nacionalinę bibliotekų savaitę, visi susipažino su bibliotekos internetinės svetainės galimybėmis. Suaugusiųjų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Vida Maceikienė klausytojams aiškino, kaip knygos užsakomos, rezervuojamos, kaip pratęsiamas jų išdavimo laikas internetu. Moksleiviai uždavė klausimų ir patys išbandė minėtas galimybes. Suaugusiųjų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Ramutė Zavadskienė pristatė interaktyvių paslaugų portalą www.ibiblioteka.lt, paskatino jaunuolius naudotis elektroninėmis knygomis.

Balandžio 28 dieną Viešosios bibliotekos Žaislotekoje įvyko pokalbis „Pakalbėkime apie knygas, prisiminkime pirmą perskaitytą knygą“. Dalyvavo Žaislotekos lankytojai, pradinių klasių moksleiviai. Vaikai bandė prisiminti jiems vaikystėje močiučių, senelių, tėvų, vyresniųjų sesių ar brolių perskaitytas pirmąsias knygas. Atsiminimais apie savo pirmąjį apsilankymą bibliotekoje, perskaitytas knygas pasidalijo ir Vaikų literatūros bei Skaitytojų aptarnavimo skyrių darbuotojai.

Tą pačią dieną „smalsiukai“ keliavo į Skaitytojų aptarnavimo skyrių. Ten valandėlės metu susipažino su Viešosios bibliotekos skyriais, veikla. Vyresnioji bibliotekininkė Vida Maceikienė papasakojo apie  turimą fondą, kuriame – per 50 tūkst. egz. knygų, dalis sukaupta saugykloje, parodė vaikams garsines knygas, skirtas skaitytojams, turintiems negalių. Vaikai vartė Brailio raštu parašytas knygas, stebėjo kaip patys skaitytojai gali sugrąžinti ir išduoti knygas savitarnos sistema. Jie taip pat apsilankė skaitykloje, kur kaupiami žurnalai ir laikraščiai, apžiūrėjo knygų parodą, skirtą Motinos dienai.

Balandžio 28 dieną Latvių kultūros centre prasidėjo V. Šekspyro kūrybos skaitymai „Tikroji meilė – tai žvaigždė skaisti ...“, skirti 400-osioms poeto mirties metinėms. V. Šekspyro sonetus skaitė Viešosios bibliotekos, Radviliškio kultūros centro darbuotojai bei originalo kalba Lizdeikos gimnazijos mokiniai. Renginio dalyviai vaišinosi arbata, sausainiais ir dalijosi įspūdžiais. Tai buvo pirmieji V. Šekspyro kūrybos skaitymai: ciklas tęsis gegužės ir rugsėjo mėnesiais.

Balandžio 29 dieną Viešojoje bibliotekoje surengtas pokalbis prie apvalaus stalo apie bibliotekų tinklo tobulinimo galimybes. Diskusijoje dalyvavo Radviliškio savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė Juodeikienė, šio skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Kacevičienė, Savivaldybės tarybos kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai Jonas Pravilonis, Sigitas Zajančkauskas, Rima Tarbūnienė. Bibliotekininkams atstovavo Radviliškio Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, jos pavaduotoja Vida Marcinkienė, vyresnioji metodininkė Alma Miknienė ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Stankuvienė.
Pristatyta centralizuotą bibliotekų sistema, gyventojų ir skaitytojų rodikliai, kitų bibliotekų patirtis, sujungus mokyklų bibliotekas su viešosios bibliotekos filialais, apžvelgta Radviliškio viešosios bibliotekos filialų veikla, pasidžiaugta, kad šiandien kaimo bibliotekos yra modernios ir galinčios pasiūlyti lankytojams daug paslaugų. Pasak diskusijoje dalyvavusio mero pavaduotojo Kazimiero Augulio, nesiruošiama drastiškiems bibliotekų tinklo pokyčiams, bet pati Viešoji biblioteka turi išanalizuoti esamą bibliotekų tinklo būklę ir numatyti būdus, kaip jį patobulinti. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė Juodeikienė siūlė apsilankyti kaimo bei mokyklų bibliotekose ir vietose ieškoti optimaliausių variantų. Diskusijos dalyviai vieningai nutarė lankytis seniūnijose, mokyklose ir bibliotekose, ten diskutuoti su bibliotekų, švietimo įstaigų darbuotojais ir rasti geriausią variantą, kad moksleiviai, kaimo bendruomenės nariai turėtų biblioteką, kuri pateisintų vietos gyventojų lūkesčius ir būtų tikru kultūros židiniu, gyventojų traukos centru.

Balandžio 29 d. Viešojoje bibliotekoje radviliškiečiai susitiko su aktoriais Rimanta Krilavičiūte ir Sigitu Jakubausku. Aktoriai suvaidino glaustą spektaklio „Pupos“ variantą, po to dalijosi savo profesine ir gyvenimiška patirtimi,  papasakojo apie savo vaidmenis, populiarų serialą „Naisių vasara“, filmavimo ypatybes, atsakė į gausius žiūrovų klausimus.

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Viešojoje bibliotekoje vyko ir įvairios akcijos – Savaitė be delspinigių, Savaitė, kvepianti kava, Vaikų globos namų auklėtiniams buvo skiriami nemokami skaitytojų pažymėjimai.

XVI Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius savitai organizavo kaimo filialai.

Vainiūnų filiale balandžio 22 d. kvietė renginys „Poezijos sparno paliesti“, skirtas kraštiečio Vaclovo Stulginsko kūrybai. Bibliotekininkė Rima Ganienė-Oginskienė supažindino su V. Stulginsko kūryba ir veikla. Pats autorius pristatė savo kūrinių iš antrinių žaliavų parodą, pagrojo klarnetu ir akordeonu. Bendruomenės pirmininkė Angelė Gilienė įteikė jam padėkos raštą už kūrybinę ir visuomeninę veiklą.

Toje pačioje bibliotekoje įvyko ir popietė vaikams „Paimki knygas į rankas“, kurią organizavo biblioteka ir Pakiršinio mokykla-darželis. Renginyje vaikai buvo pakviesti rašyti ant popieriaus lapo minties „Aš skaitau, nes...“ tęsinį, vėliau paruošta to paties pavadinimo parodėlė.

Pavartyčių biblioteka balandžio 26 d. suorganizavo muzikinę popietę „Tik širdis vis trokšta dainuoti“. Joje dalyvavo Šeduvos šviesuolė Emilija Brajinskienė su savo dainininkais, Šeduvos gimnazijos Pavartyčių skyriaus mokytoja Danutė Briedienė, Pavartyčių bendruomenės pirmininkė Irena Gvazdauskienė, kiti kaimo gyventojai. Šiame susitikime D. Briedienė padeklamavo eilių, dainavo, sau pritardama gitara ir armonika. Taip pat skambėjo jos ir E. Brajinskienės su kitais dainininkais atliekamos etnografinės dainos.

Palonų bibliotekoje balandžio 26 d. organizuota poezijos popietė „Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas. Vydūnas“. Į ją susirinko gausus būrys paloniečių ir svečių. Savo kūrybos paskaitė Palonų gyventojos Vitalija Kučienė ir Stanislova Kairienė. Viešnia iš Sidabravo Bangutė Kirdeikaitė-Likpetrienė pristatė neseniai išleistą savo kūrybos knygelę „Mano pavasariai“. Kelis prozos kūrinėlius klausytojams pateikė Zita Nosavičienė, V. Žaromskio eilių padeklamavo Ilona Navickienė, Ona Gedžienė. Skambant akordeonui, dainų pynę visiems dovanojo Sidabravo filialo bibliotekininkė Nijolė Snockienė.

Šeduvos miesto bibliotekoje balandžio 26 d. įvyko popietė „Naujų kūrėjų atžalynas“, kurioje dalyvavo bibliotekos skaitytojai ir „Knygų mylėtojų“ klubo nariai. Pristatyti nauji kūrėjai – Šeduvos gimnazijos dvyliktokės Greta Paluckaitė ir Roberta Gilytė bei senjorų klubo „Šeduvos svajokliai“ pirmininkė Milda Jagučianskienė. Jos klausytojams paskaitė savo kūrybos, kuri buvo gana šiltai sutikta.

Sidabravo miestelio bibliotekoje ankstyvą balandžio 27-osios rytmetį rinkosi pirmokai. Jiems mokytoja paruošė staigmeną ir pavadino ją „Kelionė į stebuklų šalį...“ Vos įžengę į biblioteką, vaikai buvo sutikti Pasakų senelės. Kartu su ja visi vaidino pasaką „Ropė“. Mažieji į biblioteką atėjo ne tuščiomis – išmoko ir išsakė gražiausių žodžių, skirtų mamai, knygai,.

Šaukoto bibliotekoje balandžio 26 d. surengta „Pelėdžiuko“ klubo gimtadienio šventė, nes prieš 3 metus, kaip tik Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, ir buvo įkurtas šis klubas. Dabar gimtadienio renginyje mažieji skaitytojai atliko įvairias skaitymo užduotėles, vaidino, inscenizavo, atsakinėjo į viktorinos klausimus, minė mįsles, dėliojo dėliones.

Šaukoto filiale nacionalinės bibliotekų savaitės dienomis vyko ir V. Šekspyro „Sonetų“ skaitymai.

Tyrulių bibliotekoje balandžio 27 d.  pakvietė renginys, pavadintas Nacionalinės bibliotekų savaitės devizu „Stipri biblioteka – stipri visuomenė“. Į biblioteką susirinko bendruomenės atstovai, Tyrulių pagrindinės mokyklos mokytojai ir žemesniųjų klasių moksleiviai. Bibliotekininkė Saulė Remeikienė paskelbė skaitymo skatinimui skirtos programos „Perskaitei knygelę – pražydo gėlelė“ pradžią. Baigiantis šiems metams visi galės pasidžiaugti perskaitytų knygelių pražydusiais žiedais. Knygos bus skaitomos ir namuose, ir bibliotekoje, ir mokykloje. Renginyje didelio susidomėjimo ir gausių emocijų sulaukė Radviliškio viešosios bibliotekos „Boružėlės“ lėlių teatro spektaklis „Kolumbo gimtadienis“.

Pakalniškių bibliotekoje balandžio 27 d. įvyko jau tradicine tapusi vaikų knygos šventė „Vaikystė knygose gyvena“. Renginyje dalyvavo Pakalniškių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės „Žiedeliai“ vaikai su auklėtojomis Laima Didaronkiene ir Irena Duriene, priešmokyklinės grupės „Ežiukai“ vaikučiai su mokytoja Angele Kryževičiene ir 1–5 klasių mokiniai su mokytojomis Vilma Kleiniene ir Ramute Malatokiene. Šventės svečiai – Alksniupių pagrindinės mokyklos vaikų lėlių teatras „Pelėdžiukas“, vadovaujamas mokytojos Ritos Masilionienės – dovanų atvežė nuotaikingą spektaklį pagal Jono Mačiukevičiaus „Ančiuką  krypčiuką“. Po pasirodymų abiejų mokyklų mokiniai dalyvavo viktorinoje apie knygas ir skaitymą. Buvo apdovanoti geriausi bibliotekos skaitytojai.

Beinoravos bibliotekoje balandžio 28 d. vyko viktorina vaikams „Ką žinai apie savo kaimo biblioteką“ Viktorinoje dalyvavo  6 – 10 metų amžiaus vaikai. Buvo pateikti klausimai iš Beinoravos bibliotekos istorijos. Į klausimus atsakyti geriausiai sekėsi Sidabravo gimnazijos antros klasės mokinei Miglei Bilytei.

Skėmių filiale Nacionalinės bibliotekų savaitės metu atidaryta vaikų piešinių paroda „Mano knygelės“. Taip pat surengta popietė-viktorina „Versi knygos lapus ir stebuklai pabus“, kurioje dalyvavusios „Žiniukų“ ir „Gudručių“ komandos turėjo atsakyti į daug šmaikščių klausimų.

Pociūnų bibliotekoje kvietė skaitomiausių knygų paroda „Atrask savo knygą“, viktorina „Ką žinau apie knygą“, knygų tvarkymo akcija.

Pociūnėlių biblioteka organizavo akciją „Padovanok bibliotekai knygą“.

Šiaulėnų bibliotekos lankytojams surengta pasakų popietė.

Alksniupių bibliotekos lankytojai liko patenkinti tą savaite vykusia temine popiete, kurioje prisiminta Nacionalinės bibliotekų savaitės atsiradimo istorija, aptarta knygos ir skaitymo reikšmė, H. K. Anderseno kūryba.

Baisogalos filiale nacionalinė bibliotekų savaitė kvietė skaitytojus žaisti kompiuterinį žaidimą „Knygų lobis“. Tai Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos sukurtas žaidimas. Jį sudaro 3 etapai: „Knygų lobis“, „Informacijos vandenynas“ ir “Aštuonkojo spąstai‘.

Baisogalos rūmų  parke įvyko netradicinis skaitymas, skirtas V. Šekspyrui. Dalyvavo Dienos centro, Baisogalos kultūros namų, Baisogalos gimnazijos bei bibliotekos atstovai.

Šio žymaus anglų rašytojo, poeto ir dramaturgo 400 metų mirties metinėms skirtais jo kūrybos skaitymais  XVI Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius paįvairino ir Vainiūnų, Žeimių, Daugėlaičių, kiti filialai.

Visuose juose savaitės dienomis vyko ir viktorinos, piešinių, knygų parodos, atvirų durų dienos, kita.

Viešosios bibliotekos informacija