Radviliškiečių viešnagė Baltarusijoje

Lapkričio 22–25 d. Radviliškio rajono savivaldybės ir jos viešosios bibliotekos atstovai buvo išvykę į Baltarusiją pas bendradarbiavimo partnerius.

Radviliškiečių delegaciją iškilmingai pasitiko U. Radvilaitės teatro artistai prie Nesvyžiaus  rotušės. Paskui surengta ekskursija po miesto rotušę, kuri yra seniausia tarp tokių pastatų, išlikusių šalyje. Netrukus mūsų jau laukė Nesvyžiaus centrinės rajoninės Pavlo Pronuzo bibliotekos direktorė L. Vitko ir bibliotekos darbuotojai. Apžiūrėjome biblioteką, susipažinome su bibliotekininkų darbu. Pasirodo, mūsų bibliotekos labai panašios: Nesvyžiaus turi 22 filialus, Radviliškio – 24, darbuotojų skaičius irgi nelabai skiriasi. Kaip ir gyventojų bei bibliotekos lankytojų skaičiai, tik Nesvyžiaus biblioteka neturi skaitytojų pažymėjimų. Į akis krito tai, kad mus visur pasitiko knygos, o ne kompiuteriai. Nesvyžiaus bibliotekoje įkurtas dvasinis centras, kuriame vyksta susitikimai su dvasininkais. Gera, kad mūsų kolegos turi bibliobusą, kuris su knygomis keliauja į atokesnes kaimo vietoves.

Po susipažinimo su Nesvyžiaus viešąja biblioteka nuvykome ir į du filialus: miestelio ir kaimo. Kaimo filiale mus pasitiko darbuotoja su tautiniais rūbais ir pakvietė vidun, kur buvo parengta staigmena: žiūrėjome lėlių biblinio siužeto mini spektaklį, skirtą šv. Kalėdoms. Šis filialas nustebino dideliu skaitytojų skaičiumi: vietovėje gyvena 800 gyventojų, o skaito 500, taigi iš tikrųjų  pavydėtinas bibliotekos ir gyventojų ryšys. Miestelio filialas taip pat primena kai kuriuos mūsų filialus: jis renovuotas, erdvus. Ir čia atkreipėme dėmesį, kad nėra kompiuterių, lankytojus pasitinka knygų šiluma. Filiale lankosi vaikai iš Dienos centro kartu su pedagogais ir visi kartu leidžia laiką tarp  knygų, patys vaidina, seka pasakas. Buvo džiugu regėti mažuosius, kurie ateina bendrauti su knyga, o ne žaisti kompiuterinių žaidimų.

Kitos dienos rytą pradėjome ekskursija po Nesvyžiaus pilies kompleksą, kuris yra vienas iš įdomiausių  Baltarusijos architektūros paminklų. Kompleksą sudaro pilis–rūmai ir Kristaus kūno bažnyčia, kurioje yra 72 Radvilų karstai-sarkofagai. Šios pilies statybos pradėtos 1583 m., ilgainiui ji buvo sutvirtinta ir vis labiau gražinama. Nesvyžiaus pilis buvo viena svarbiausių įtakingos LDK Radvilų giminės pilių. Radvilos ją savo rankose išlaikė net iki Antrojo pasaulinio karo pradžios. 1939 m. ją buvo priversti palikti į Nesvyžių įsiveržus Raudonajai armijai. 2001 metais rūmų kompleksas buvo perduotas muziejaus-draustinio „Nesvyžius“ nuosavybėn. Restauravimo ir atkūrimo darbai pasibaigė 2012 metais, o šiandien parodų salės yra atidarytos ir lankytojams. Nuo 2005 m. Nesvyžiaus pilies kompleksas yra saugomas UNESCO. Aplankyti jį kaip Radviliškio, su kurio istorija siejama Radvilų pavardė, atstovams buvo juolab įdomu.

Didelį įspūdį paliko ir pats Nesvyžiaus miestas, jame aplankytas Nesvyžiaus kraštotyros muziejus, kuriame sukaupta, eksponuojama krašto praeitis. Visa tai, patirtas žmonių svetingumas, šiluma ilgam paliko gražių prisiminimų, o sužinota profesinė informacija, pasikeitimas kai kuriais sumanymais, projektų idėjomis skatina naujai bendrai bibliotekų veiklai ir jos tobulinimui.

Tai buvo atsakomasis radviliškiečių vizitas. Rugsėjo mėnesį Radviliškio viešojoje bibliotekoje apsilankė Nesvyžiaus rajono (Baltarusija) delegacija. Tenykštės centrinės Pavlo Pronuzo bibliotekos direktorė L. Vitko ir Radviliškio VB direktorė V. Šukaitienė tada pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ji numatė plėtoti abiejų įstaigų ryšius, kartu dalyvauti projektuose, keistis informacija, dalytis patirtimi.

 

Rima Giedrienė, Viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Eligijos Zoltnerienės nuotraukos