Etnokultūrinio dainyno sutiktuvės

sed5Gruodžio 15 dieną Viešojoje bibliotekoje sutikta Šeduvos krašto dainų knyga „Šedvos mestely ašrela auša“, kuri išleista karu su to paties pavadinimo kompaktine plokštele. Gražiai sutapo, kad jų sulaukta būtent šiemet, kai Šeduva yra mažoji Lietuvos kultūros sostinė.

 

Renginyje dalyvavo nemažai svečių. Tarp jų – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos centro Etnomuzikologijos skyriaus 

sed4

vyresnioji redaktorė Varsa Liutkutė-Zakarienė, kuri iš Laimos Burkšaitienės pateiktos medžiagos atrinko įrašus ir parengė kompaktinę plokštelę, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas Povilas Krikščiūnas, parengęs knygos tekstus ir sudaręs rodykles. Taip pat sulaukta Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Genovaitės Juodeikienės bei vyriausiosios specialistės Kristinos Kacevičienės Paveldosaugos skyriaus vedėjo Vytauto Simelio, Šeduvos miesto seniūno Justino Pranio.  Į renginį atvyko folkloro entuziastai Diana ir Albertas Martinaičiai, šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvių „Patrepsynė“ organizatoriai, Lina Vilienė, Panevėžio miesto folkloro ansamblio „Raskila“ vadovė, folkloro ansamblių konsultantė Šiaulių zonoje, Donatas Stakvilevičius, Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblio „Aidija“ vadovas, ir kiti.

sed1

sed2

sed3

 

Renginyje, kurį išradingai vedė Radviliškio miesto Garbės pilietis Augenijus Jurgauskas, pasakota apie tai, kaip sudaryta, leista ši knyga ir kompaktinė plokštelė, apibūdinta jų reikšmė, išliekamoji vertė, džiaugtasi dainų pateikėjos, atlikėjos, savojo krašto etnokultūros puoselėtojos Emilijos Brajinskienės (Šeduvos Babos) atsidavusia kultūrine-kraštotyrine veikla, svariu indėliu, šviesia asmenybe, dalytasi prisiminimais. Knygos sutiktuvių šventę puošė ir praturtino E. Brajinskienės ir jos ansamblio dainininkių Danutės Česnakienės bei Danutės Briedienės atliktos senosios šeduvių dainos. Klausytojams įsiminė ir pačios Šeduvos Babos išsakytos jaudinančios mintys apie dainos, tradicijų svarbą žmogui, apie priedermę išsaugoti tai, ką mums yra palikę ir perdavę senoliai. Už reikšmingą leidinį medžiagos rinkėjams, pateikėjams, leidėjams, išskirtinai Šeduvos Babai dėkojo rajono meras A. Čepononis, Šeduvos seniūnas J. Pranys, kiti. Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė asmenims, daugiausia prisidėjusiems prie knygos ir kompaktinės plokštelės leidybos, įteikė Padėkos raštus.

Dar ir po renginio dalyviai dalijosi išskirtinės knygos sutiktuvių džiaugsmu, jaukaus vakaro įspūdžiais, bendravo, padainavo leidinyje sudėtų dainų.

Knygoje „Šedvos mestely ašrela auša“ – 237 Šeduvos apylinkėse užrašytų liaudies dainų, giesmių, keleto žaidimų tekstai, natos. Prie knygos išleistoje kompaktinėje plokštelėje yra 26 dainos, kurių įrašų trukmė – beveik valanda.

Šio leidinio ištakos – etnologinėse ekspedicijose, surengtose prieš kurį laiką. Jose ilgametės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogės, Etnomuzikologijos katedros docentės Laimos Burkšaitienės dėka buvo atrastos unikalios šeduvių senosios dainos. Etnomuzikologė iš užrašytų laikmenų dainas iššifravo, kompiuteriu užrašė, straipsniu „Ekspedicijų radiniai“ apibūdino ir įvertino. Melodijas redagavo Živilė Ramoškaitė. Knygos viršelyje panaudota radviliškietės dailininkės Genės Stugienės akvarelė „Šeduvos bažnyčia“. Knygą išleido Radviliškio viešoji biblioteka, spausdino „Standartų spaustuvė“ Vilniuje.

Naujoji knyga ir kompaktinė plokštelė – projekto, kurį parengė Radviliškio viešoji biblioteka ir įgyvendino kartu su partneriais, rezultatas. Jį įgalino Kultūros ministerijos. Lietuvos kultūros tarybos ir Radviliškio rajono savivaldybės finansinė parama. Projektu siekta, kad knyga bei kompaktinė plokštelė taptų istorine atmintimi ir  ateities kartoms išsaugotų šio krašto etnokultūrinį paveldą. Leidinys skirtas mokytojams, kraštotyrininkams, jaunimui ir visiems, besidomintiems etnokultūra.

 

 

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos