Dėmesys gimtajai kalbai

berzes foto2017-ieji paskelbti Lietuvių kalbos kultūros metais. TAU ir knygų bičiulių klubo „Beržė“ nariai jaučiamės savo kalbos patriotais ir dėmesio jai skiriame nuolat.

Sausio 4 dieną savo veiklos II pusmetį pradėjome susitikimu su VDU prorektore, profesore habilituota mokslų daktare Ineta Dabašinskiene. Ji gvildeno lietuvių kalbos paplitimo ir reikšmės klausimus. Tikrai buvo įdomu išgirsti argumentais pagrįstas tiesas šia tema. Tokios, kaip mes mėgstame sakyti, mažos tautos kalba yra svarbi ir žinoma daug plačiau, negu mums atrodo. Keliose dešimtyse pasaulio universitetų yra dėstoma lietuvių kalba, kaip archajinė ir labai įdomi. Yra daug bendrybių su kitomis pačiomis seniausiomis kalbomis ir daug skirtybių, kurių nė vienoje kitoje kalboje nerandama. Tokios tolimos šalys, kaip Japonija, Kinija, Indija, nekalbant apie Skandinavijos šalis ir aplinkines valstybes, rodo susidomėjimą lietuvių kalba ir jos mokosi. Tik tiek, kad, daugumos nuomone, mūsų kalba jiems sunkiau įveikiama negu kitos.

 

Mokymosi būdai labai įvairūs: tai ir fakultatyvai, ir filologijos fakultetų programos, ir įvairūs papildomi kursai, ir net kasmetiniai atvykimai į Lietuvą, į VDU ir VVU organizuojamus vasaros kursus-seminarus. Tada yra proga ir su Lietuva tiesiogiai, išsamiai susipažinti. Į tokius kursus suvažiuoja įvairi publika: lietuviškų šaknų ieškantys emigrantų palikuonys, ne tik pagyvenę, bet ir jaunimas. Dar ir tie, kurie jau daug kalbų moka, bet nori išmokti dar daugiau. Svarbu ir tiems, kurie dirba tarptautinėse organizacijose, kurie savanoriauja įvairiose pasaulio šalyse. Studijuojantieji  Lietuvos aukštosiose mokyklose kalbą išmoksta gana greitai ir puikiai. Ypač studentai medikai, nes jie praktikas atlieka Lietuvos medicinos įstaigose. Išgirdome ir apie vertėjų iš kitų kalbų – arba priešingai – susidomėjimą bei intensyvų mokymąsi. Galime džiaugtis, kad mūsų kalba yra svarbi ir dar nėra sąraše tų kalbų, kurios net po kelias per metus išnyksta be pėdsakų.

Vasario 24 dieną klubo „Beržė“ nariams pavyko pabūti atviroje lietuvių kalbos pamokoje. Ją vedė Vaižganto gimnazijos mokytoja ekspertė Jurga Plukienė II A gimnazijos klasėje. Pamokos tema buvo labai aktuali. Joje gvildentas klausimas apie dabarties keliamas grėsmes lietuvių kalbai. Mokytojos pasiruošimas pamokai atrodė gana išsamus, apgalvotas, puikiai susišaukiantis su dabarties problemomis. Mokiniai padirbėjo ir savarankiškai. Gautas užduotis atliko per tam skirtą laiką. Perskaitė tekstus, padarė savo išvadas ir išsakė savo nuomones. Likome savotiškai nustebę, kaip jie sugeba įžvelgti teigiamus ir neigiamus aspektus, kaip argumentuotai paneigia arba pritaria vieni kitų pasisakymams. Mokiniai išsakė savo supratimą apie viešos kalbos svarbumą, apie kitaip skambančią buitinę kalbą, net apie žargoną, paplitusį tarp jaunimo. Samprotavo apie atsiradusius naujadarus, vertinius, įvairius sutrumpinimus. Atkreipė dėmesį į nebevartojamus, kaip jie sakė, senoviškus žodžius. Gerai supranta, kad geriausiai kalba išmokstama šeimoje, kad būtina visokiose šeimose puoselėti savo kalbą. Tam labai svarbus kiekvieno mūsų požiūris ir nuolatinės pastangos.

Mes pasidžiaugėme, kad padėtis dar nėra bloga, kol yra tokio jaunimo ir tokių mokytojų. Tai – savotiškas patriotizmas.

Danguolė Dabašinskienė, knygos mylėtojų klubo „Beržė“ narė

Autorės nuotrauka