Į Pradžią Nudžiuginusi kraštiečio dovana

Nudžiuginusi kraštiečio dovana

2017-05-30

Nudžiuginusi kraštiečio dovana

Radviliškio viešoji biblioteka gegužės 23 dieną gavo įspūdingą knygų siuntą iš Vilniaus. Tai – kraštiečio, plačiai žinomo dailėtyrininko, Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus, Radviliškio krašto garbės piliečio, Radviliškio viešosios bibliotekos šviesuolio Romualdo Budrio dovana.

Siuntoje – apie pusė tūkstančio įvairiausių vertingų leidinių lietuvių ir kitomis kalbomis: albumų, knygų, rankraščių, žurnalų, atvirukų komplektų. Dauguma jų – meno temomis: architektūros, tapybos, grafikos, graviūros, fotografijos, plastinio meno ir kitomis. Spaudiniai supažindina su įvairiomis pasaulio šalimis bei jų atstovais.

Dovana  dvigubai džiuginanti: ir savo dydžiu, verte, ir tuo, kad taip akivaizdžiai paliudija kraštiečio išsaugotą meilę gimtinei, ryšį su ja.  Tai – savotiškas pasveikinimas Radviliškiui, mininčiam 450 metų jubiliejų, ir Viešajai bibliotekai, sulaukusiai 80 metų.

Kraštiečio gerumą biblioteka patiria jau daugelį metų – dovanojamais leidiniais, pagalba organizuojant parodas, radviliškėnų susitikimus, ekskursijas, o dabar ir šia džiuginančia, maloniai netikėta knygų siunta.

Nuoširdžiausiai dėkojame!

 Viešosios bibliotekos informacija