Užderėjo bibliotekos leidinių

Užderėjo bibliotekos leidinių

Priartėjus vasarai, vienas po kito pasirodė nauji Viešosios bibliotekos (VB) leidiniai.

RK Nr.26 mes Vaikystės pasveikinimas RadviliškiuiTAKAS PRAEITIN

Be periodinio kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“, išleistas ir Bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus eilinis, 57-asis, numeris. Spalvotas jis pradedamas redakcijos mintimis „Žodžių tiltai“ – savotišku skatinimu visiems nebijoti dalytis jautriais, dėkingumo ir meilės žodžiais, gerumu. Spausdinamas interviu su šeduvėmis bibliotekininkėmis R. Jukniene ir A. Tamošiūniene apie Šeduvos filialo veiklą („Nereikia būti „pilka pelyte...“), žinučių rinkinys „Aktualijos“ apie rajono bibliotekų jubiliejus, kvalifikacijos kėlimą ir kt. V. Marcinkienė plačiau rašo apie Viešojoje bibliotekoje veikiantį rajono literatų klubą „Jonvabalis“ („Literatų bendrystė „Jonvabalyje“). D. Paulauskienė dalijasi savo skyriaus edukacinių užsiėmimų rengimo patirtimi („Plečiama ir įvairinama veikla“). J. Kvedarienė  nušviečia VB projektinę veiklą („Plečiasi projektinė veikla“). Spausdinama informacija apie pirmojo pusmečio renginius rajono bibliotekose („Trumpai“), taip pat apie pritaikytą netradicinę darbo formą – seminarą rajono bibliotekininkams  laive į Stokholmą („Įsimintinas seminaras laive“).

„Vaikystės pasveikinimas Radviliškiui“ – tai  VB išleista nedidelio formato ir apimties knyga, kurią sudarė Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Joje sudėti Radviliškio miesto, rajono švietimo įstaigų 27 ugdytinių ir moksleivių sukurti eilėraščiai bei dainos, skirti Radviliškio miesto 450 metų jubiliejui. Šiuos jaunuosius kūrėjus iš 2017 m. surengto konkurso 110 dalyvių (1–12 klasių) atrinko komisija. „Dėkoju visiems šios idėjos autoriams, įgyvendintojams, dalyviams, kūrėjams, talkininkams. Tikiu, kad tas bendras darbas ilgai liks atmintyje kaip puiki patirtis, smagus ir prasmingas laikas, praleistas kuriant savo miestui Radviliškiui“, – teigia Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis knygos įžangoje „Ačiū jums!“

VB neseniai išleido ir rajono literatų klubo narės Stasės Kilbauskienės prozos knygą „Takas praeitin“. Tai – antroji šios autorės kūrybos knyga. Joje spausdinamos dvi apysakos „Meilė niekada nesibaigia“ ir „Kelias iš akmenų“ bei medikų darbo prisiminimais paremta dalis „Skambink 03!“ (pirmoji apysaka pakartota iš autorės pirmosios knygos „Meilė niekada nesibaigia“, VB išleistos 2016 m.). Naująją knygą skaitytojui pristato jos pradžioje spausdinamas Grinkiškio krašto lituanistų, šviesuolių  Audros ir Klemo Indrėkų įžanginis žodis.

Viešosios bibliotekos informacija