Praūžė Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Radviliškio rajone

Balandžio 23 d. visose šalies bibliotekose startavo Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitė, kurios metu bibliotekininkai kvietė savo bičiulius, lankytojus, skaitytojus į įvairiausius renginius, organizuojamus bibliotekose. Šių metų Lietuvos bibliotekų savaitės renginius vienijanti tema visiems priminė, kad „Kartu mes kuriame ateitį“. Nacionalinėje bibliotekų savaitėje tradiciškai dalyvavo ir Radviliškio viešoji biblioteka bei jos filialai, kurie paruošė daug išskirtinių renginių vaikams ir suaugusiesiems.

10000 2 (97) 

3 (67) 5 (17) 

6 (3)

Radviliškio viešojoje bibliotekoje Nacionalinė bibliotekų savaitė balandžio 23 d. prasidėjo Šiaulių informacijos centro Šiaulių filialo vadovės Genovaitės Žibikienės paskaita „2018 – Europos kultūros paveldo metai“, po kurios sveikinimo žodį tarė Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Marcinkienė. Pasak pavaduotojos, Nacionalinės bibliotekų savaitės tikslas – parodyti, kad biblioteka yra gyva ir ką ji veikia. Pradėdama iškilmingą bibliotekininkų renginį, V. Marcinkienė Viešosios bibliotekos ir jos filialų bibliotekininkėms linkėjo kasdien sulaukti bent vieno naujo skaitytojo ir taip gausinti jų gretas.

Muzikinę programą Nacionalinės bibliotekų savaitės atidarymo proga bibliotekininkams dovanojo Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai. Gruoda Zarauskaitė atliko du kūrinius – „Sapnai“ ir „Laiškas mamytei“ (kūriniai Neringos Lipskienės, akomponavo Vera Silickaja). Kitus du muzikinius numerius atliko Radviliškio muzikos mokyklos vaikų ansamblis – Mikalojaus Novikovo „Menesiena“ ir Indros Mažuikaitės „Aš ateinu, mamyte“ (akomponavo Rytis Borusevičius).

Balandžio 23 d. Viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės atidarymas, skirtas mažiesiems skaitytojams. Vaikų literatūros skyriaus vedėja Nijolė Pakštienė pasveikino bibliotekos bičiulius ir paskaitė rašytojos Ineses Zanderes laišką „Knygoje mažas yra didelis“. Balandžio 2-ąją buvo minima Tarptautinė vaikų knygos diena. Šia proga kasmet yra publikuojamas laiškas skaitytojams ir plakatas, kuriuos kasmet kuria vis kitos šalies IBBY skyrius. 2018 m. ši galimybė suteikta latviams, švenčiantiems nepriklausomybės šimtmetį.

Ta pačia proga bibliotekos lankytojams buvo pristatyti 2017 metų reikšmingiausi vaikų knygų kūrėjai, kurie šiemet gavo apdovanojimus. Po rimtų kalbų toliau sekė linksmi žaidimai su Kake Make ir Netvarkos nykštuku.

Balandžio 24 d. jaunieji knygos bičiuliai kartu su Viešosios bibliotekos Žaislotekos darbuotojomis apsilankė mieste veikiančioje arbatinėje-kepyklėlėje. Čia juos maloniai pasitiko įmonės direktorė Tatjana Raižienė. Vaikai dalyvavo edukacinėje programoje, sužinojo kaip kepami įvairūs skanumynai, patys su kepyklėlės darbuotojais kepė bandeles.

Balandžio 24 d. Viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko susitikimas su TV laidos „Tele-Bim-Bam“ kūrėja ir vedėja, vaikų dainų kompozitore ir atlikėja Neringa Čereškevičiene. Viešnia pasakojo vaikams apie savo vaikystę, svajones ir ilgametį darbą televizijoje. Vėliau mažieji bibliotekos lankytojai kartu su N. Čereškevičiene dainavo visiems gerai žinomas daineles, klausėsi jos sekamos pasakos, įsiamžino bendroje nuotraukoje.

Balandžio 26 d. Nacionalinės bibliotekų savaitės proga mažųjų knygos bičiulių laukė įdomus susitikimas su Gražinos pagrindinės mokyklos mokytoja Inga Svinkūniene, kuri supažindino vaikus su įvairiomis gyvūnų rūšimis, kurias galima auginti namuose, papasakojo apie kiekvieno iš jų auginimo ypatumus, laikymą ir maitinimą bei krečiamas išdaigas. Popietės dalyviams mokytoja parodė savo atsivežtus augintinius – degu. Viešnia pabrėžė, kad norint auginti gyvūnus namuose, reikia apie tai labai atsakingai pagalvoti. Juk gyvūnas – ne daiktas, o gyvas padaras, kuriuo nuolat reikia rūpintis.

25 d. Viešojoje bibliotekoje vyko informacinė pamoka-ekskursija moksleiviams „Išmok, sužinok, pamėgink“. Tai tradicinis Radviliškio bibliotekos renginys, kuris pristatomas Nacionalinės bibliotekų savaitės metu įvairaus amžiaus moksleiviams. Šiais metais informacinėje pamokoje dalyvavo Radviliškio Vaižganto progimnazijos moksleiviai su mokytojais A. Kazlauskiene ir V. Pluku. Vaikų literatūros skyriaus vedėja N. Pakštienė ekskursijos dalyviams papasakojo apie atskirų Viešosios bibliotekos skyrių veiklą. Informacijos-kraštotyros skyriaus vedėja Daiva Paulauskienė ir bibliotekininkė Rima Giedrienė supažindino su Viešosios bibliotekos interneto svetaine, papasakojo apie kraštotyros veiklą. Moksleiviai susipažino su bibliotekos prenumeruojamomis Lietuvos ir užsienio duomenų bazėmis, sužinojo, kaip ieškoti informacijos. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Stankuvienė ir vyriausioji bibliotekininkė Ramutė Zavadskienė moksleiviams aiškino, kaip LIBIS programa knygos užsakomos, rezervuojamos, kaip pratęsiamas jų išdavimo laikas. Pristatytas interaktyvių paslaugų portalas www.ibiblioteka.lt. Moksleiviams pademonstruotas knygų išdavimo ir grąžinimo savitarnos aparatas.

Balandžio 26 dieną Viešojoje bibliotekoje vyko kūrybinis susitikimo vakaras su kraštiete fotomenininke Kristina Sereikaite ir jos vyru, režisieriumi, Linu Mikuta. Svečiai susirinkusiems pristatė 2016 metais sukurtą filmą „Šaltos ausys“. Filme vaizduojami du vyrai – tėvas bei jo kurčnebylys sūnus, gyvenantys vienkiemyje. Jų pasaulio pajautimai tokie skirtingi, jog visi bandymai susikalbėti virsta tam tikru nesusipratimu. Po filmo peržiūros vyko diskusija su žiūrovais, kiekvienas jų dalijosi pastebėjimais, įspūdžiais.

Balandžio 27 dieną Viešosios bibliotekos Pasakų kambaryje vaikams buvo pristatytas antrasis knygų 25-tukas iš ciklo „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“. Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė Vilija Budraitienė pasidalijo įspūdžiais iš seminaro „Vaikų ir paauglių literatūra Lietuvoje 2017 metais“, kuris vyko Vilniuje balandžio 18 d. Jo metu buvo pristatyti jaunimui skirtų  knygų penketukai. V. Budraitienė pristatė tas knygas, trumpai supažindino su knygomis, kurios buvo nominuotos.

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Viešojoje bibliotekoje veikė šios parodos: konferencijų salėje – Ilonos Daujotaitės-Janulienės tapybos darbų paroda, Informacijos-kraštotyros skyriuje – dokumentų, fotografijų paroda „Radviliškis – Lietuvos valstybės šimtmetyje“, Vaikų literatūros skyriuje – Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo grupės „Jaunieji dizaineriai“ kūrybinių darbų paroda „Veidrodėli, pasakyk...“ ir Mažojoje galerijoje – Lietuvių tradicinių tautinių pintinių ir vytinių juostų paroda.

Viešojoje bibliotekoje vyko ir tradicinės akcijos – savaitė be delspinigių, dalijami nemokami skaitytojų pažymėjimai naujiems bibliotekos skaitytojams.

18-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė praūžė ir Radviliškio rajono bibliotekose, kuriuose taip pat buvo organizuojama daug įdomių renginių skaitytojams ir bibliotekos lankytojams.

Balandžio 23 d. Grinkiškio miestelio ir gimnazijos bibliotekininkės pakvietė 1–3 klasių mokinius į Skaitymo rytmetį „Pradėkime dieną su knyga!“. Mokiniai ir jų mokytoja Birutė Dučinskienė į mokyklos lauko klasę atsinešė po savo mėgstamą knygą. Vaikai klasės draugams perskaitė labiausiai patikusias ištraukas, pasidalino mintimis apie skaitymo naudą ir kodėl jie skaito. Miestelio bibliotekininkė Virginija perskaitė įžymių žmonių mintis apie skaitymą bei jo naudą vaikams ir suaugusiems.

Balandžio 24 d. į Baisogalos biblioteką atvyko Kakė Makė (Rasa Atkočiūnienė) ir Netvarkos nykštukas (Gabrielius Verdingas). Su jais susitikti bibliotekininkės pakvietė Baisogalos mokyklos-darželio mokinukus. Popietės metu skambėjo dainelės, sukosi vaikų šokių rateliai, vyko pokalbiai apie biblioteką, jos naudingumą. Po šventės vaikai su Kake Make apžiūrėjo piešinių parodėlę „Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas bibliotekoje“.

Balandžio 24 d. Kutiškių bibliotekoje Nacionalinės bibliotekų savaitės proga vyko renginys „Knyga ieško draugo“. Linksmai su knyga rankose bibliotekoje laiką leido Kutiškių kaimo bibliotekos mažieji bičiuliai. Popietės metu buvo skaitomos vaikiškos pasakos vaikams.

Balandžio 24 d. Pakalniškių kaimo bibliotekoje susirinko Pakalniškių pagrindinės mokyklos 2–3 klasių mokiniai su mokytoja Vilma Kleiniene. Bibliotekoje vyko literatūrinė popietė „Puslapių šnaresy...“, skirta Pasaulinei knygos dienai. Vaikams buvo trumpai papasakota apie šią dieną. Po to visi skaitė Francois David knygą „Berniukas ir jo mylinti širdis. Perskaitę knygą, vaikai gamino skirtukus.

Balandžio 24 d Šiaulėnų bibliotekoje visi bibliotekos lankytojai buvo kviečiami kurti eiles, prozą. Kūrybinio proceso metu bibliotekos bičiuliai kūrė trieilius, aprašė matomus vaizdus nuotraukose, o mažosios kūrėjos ruošėsi Mamyčių dienai – gamino atvirukus, rašė eilėraštukus.

Balandžio 24–26 d. Šeduvos bibliotekoje buvo parengta informacinių leidinių paroda „Knyga, nešanti žinią“, vyko akcija „Laiškas knygai“. Ši akcija tapo tradicine ir nuo 2015 metų Nacionalinės savaitės metu lankytojai rašo savo mintis apie knygą, biblioteką, bibliotekininką. Taip pat Šeduvos bibliotekoje vyko diskusija su jaunaisiais skaitytojais „Kuriame ateities biblioteką“. Jos metu vaikai bandė įsivaizduoti, kokia biblioteka bus po 50 ar 100 metų. Vaikų vaizduotė labai laki. Jų manymu, ateityje knygas skaitytojams nešios dronai, bibliotekininkai po bibliotekas važinės su riedžiais, knygos bus laikomos lauke ir t.t. Po to vaikai savo svajones nupiešė ir užrašė. Nacionalinė bibliotekų savaitė taip pat buvo paminėta kartu su bibliotekininkais ir Šeduvos globos namuose bei senjorų klube „Šeduvos svajokliai“.

Balandžio 25–26 d. Pašušvio ikimokyklinės ugdymo grupės „Bitutės“ vaikai, lydimi auklėtojos Vitalijos Urbonienės, priešmokyklinukai „Boružiukai“ ir pirmokėliai kartu su mokytoja Rita Lukaševičiene pirmą kartą lankėsi savo miestelio bibliotekoje. Juos pasitiko bibliotekininkė – pasakos herojė Raudonkepuraitė. Susipažinusi su mažaisiais lankytojais, ji parodė ir paaiškino, kokia tvarka į lentynas sudedamos knygos, kokioje vietoje laikomos pačių mažiausių skaitytojų knygelės ir kokios yra bibliotekos taisyklės. Vėliau vaikai klausėsi skaitomos pasakos apie Raudonkepuraitę, susipažino su knygoje pavaizduotomis iliustracijomis, kurias vėliau piešė.

Balandžio 25 d. Pavartyčių kaimo bibliotekoje vyko renginys, skirtas mažiesiems skaitytojams, ,,Skaitykime kartu“. Renginio metu vaikai garsiai skaitė rašytojo Vytauto Misevičiaus apsakymą ,,Keturi vyrai“. Pabaigoje vaikai bandė atspėti jiems paruoštas mįsles apie knygą.

Balandžio 25 d. Sidabravo bendruomenės nariai buvo pakviesti į susitikimą bibliotekoje ,,Nenustokime skaityti sau ir kitiems“ (Rebeko Urne). Ši graži šventė buvo skirta bibliotekos skaitytojams ir lankytojams. Tą dieną apsilankę bibliotekoje galėjo padiskutuoti apie šiandienos ir ateities biblioteką, parašyti gražių žodžių į atsiliepimų knygą. Sidabravo filialo bibliotekininkė Nijolė Snockienė džiaugėsi aktyviai skaitančiais kaimo gyventojais, dėkojo mažiesiems knygnešiams, kurie ne tik patys lankosi bibliotekoje, bet ir neša knygas savo tėvams, seneliams.

Balandžio 25 d. Raudondvario bibliotekoje buvo suruošta paroda ,,Perskaityk nors vieną iš šimto reikšmingiausių Lietuvių autorių knygų vaikams ir paaugliams“. Paroda domino ir mažuosius, ir vyresnius skaitytojus. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vyko ir viktorina ,,Pažink Lietuvą“.

Balandžio 26 d. Pakalniškių kaimo bibliotekoje vyko literatūrinis rytmetys
„Kad greičiau augčiau“, kuriame dalyvavo Pakalniškių pagrindinės mokyklos darželio grupės vaikučiai su auklėtojomis Laima Didaronkiene ir Irena Dūriene. Vaikams auklėtoja L. Didaronkienė perskaitė R. Munsch knygelę „Mes viskuo dalijamės“. Po to visi apžiūrėjo bibliotekoje esančias įvairias knygas, spalvino „Gyvybės medį“, o pabaigoje žaidė Lietuvių liaudies žaidimą „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“.

Balandžio 26 d. Palonų bibliotekoje vyko popietė vaikams „Kartu mes kuriame ateitį“. Mažieji spalvino paveiksliukus, kuriuos, pasitelkę išmaniąsias technologijas (dėka Quiver programos), bandė atgaivinti. Vaikams be galo patiko šios naujovės.

Balandžio 26 d. Pavartyčių kaimo bibliotekoje vyko knygos ,,Šedvos mestely aušrela auša“ aptarimas, kuris buvo skirtas Vydūno metams paminėti. Renginyje dalyvavo ,,Šeduvos“ ansamblio dainininkės Danutė Briedienė ir Danutė Česnakienė, kurios susirinkusiems pasakojo apie folklorą, dainavo senąsias šeduvių dainas, kartu kvietė prisijungti ir padainuoti bibliotekos bičiulius.

Balandžio 27 d. Šaukoto bibliotekoje vyko renginys „Kartu mes kuriame ateitį“, kuriame dalyvavo Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos Šaukoto skyriaus ikimokyklinukai, priešmokyklinukai bei pradinių klasių mokiniai. Šis renginys prasidėjo pokalbiu apie knygas, jų svarbą žmogaus gyvenime. Vaikams buvo pristatyta vaikiškų knygų parodėlė, prisiminta, kad Tarptautinė vaikiškos knygos diena švenčiama balandžio 2 d, o balandžio 23 d. yra Pasaulinė knygos diena. Vaikai domėjosi gražiai iliustruotomis pasakų knygutėmis, klausėsi knygučių su muzikiniais ir garsiniais intarpais, kartu su bibliotekininke skaitė „Vilko pasakos“ ir žaidė „Stalo teatrą“. Mažieji bibliotekos bičiuliai tą dieną daug sužinojo apie biblioteką, jos teikiamas paslaugas.

Balandžio 27 d. Beinoravos pramogų ir šokių salėje vyko gražus poezijos ir muzikos vakaras „Apsisiauski švelnia naktimi su žibuoklių kvapu ir žvaigždžių atspindžiais“. Renginį organizavo Beinoravos bibliotekos ir kultūros namų darbuotojai. Vakaro metu skambėjo eilės apie Lietuvą, žmogaus būtį ir jausmus, motiną, meilę, pavasarį... Du muzikinius kūrinius akordeonu atliko Sidabravo bibliotekos vyresnioji  bibliotekininkė Nijolė Snockienė. Poezijos ir muzikos vakarą vainikavo Radviliškio Lizdeikos gimnazijos muzikos mokytojo Egidijaus Kablio ir jo mokinės Miglės Jacynaitės atliekamos dainos.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos

  1. Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje renginys vaikams „Knyga – mano bičiulė“, kurio metu vaikus linksmino Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas.
  2. Viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko susitikimas su TV laidos „Tele-Bim-Bam“ kūrėja ir vedėja, vaikų dainų kompozitore ir atlikėja Neringa Čereškevičiene.
  3. Grinkiškio bibliotekoje vyko skaitymo rytmetys „Pradėkime dieną su knyga!“.
  4. Pašušvio bibliotekoje pirmą kartą lankėsi Pašušvio ikimokyklinės ugdymo grupės „Bitutės“ vaikai, lydimi auklėtojos Vitalijos Urbonienės, priešmokyklinukai „Boružiukai“ ir pirmokėliai kartu su mokytoja Rita.
  5. Šaukoto bibliotekoje vaikai džiaugiasi vaikiškomis knygutėmis.
  6. Šeduvos bibliotekoje su jaunaisiais skaitytojais vyko diskusija „Kuriame ateities biblioteką“.