Bibliotekoje – skaitmeninio raštingumo „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“ mokymai

2019 m. balandžio 2–23 dienomis Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko projekto „#PrisijungusiLietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ mokymai pradedantiesiems pagal programą: „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

DAIVA 1 DAIVA 2 DAIVA 3

Šią programą sėkmingai baigė pirmoji dalyvių grupė – 12 Radviliškio miesto gyventojų. Visi dalyviai išlaikė testą ir gavo pažymėjimus.

Skaitmeninio raštingumo mokymus suaugusiesiems vedė skaitmeniniai konsultantai-lektoriai – Informacijos-kraštotyros skyriaus vedėja Daiva Paulauskienė ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Stankuvienė.

Mokymų metu dalyviai mokėsi rengti tekstinius dokumentus, juos redaguoti, išsaugoti, saugiai naršyti internete, ieškoti ir rasti naujos informacijos, susipažino su elektroninėmis valdžios, verslo ir laisvalaikio paslaugomis, bankų naujovėmis.

Šį 18-os valandų trukmės mokymų kursą išklausiusiems radviliškiečiams įteikti specialūs, tai patvirtinantys pažymėjimai, kuriuos parengė projekto „Prisijungusi Lietuva“ atstovai. Po pažymėjimų įteikimo mokymų dalyviai ir bibliotekos darbuotojai prie arbatos puodelio pasidžiaugė pasiektais rezultatais.

Toliau bus organizuojamos ne tik pradedančiųjų, bet ir pažengusiųjų dalyvių grupės, kurias sudarys ne daugiau kaip 10 žmonių, tad pakankamai dėmesio galėsime skirti kiekvienam besimokančiajam.

Kviečiame ateiti, užsiregistruoti ir atrasti skaitmenines galimybes savo bibliotekoje.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos

1–2. Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko skaitmeninio raštingumo „Skaitmeninėstechnologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“ mokymai.

3. 18-os valandų trukmės mokymų kursą išklausiusiems radviliškiečiams įteikti specialūs pažymėjimai.