Į Pradžią Kraštietės Rūtos Staliliūnaitės atminimo vakaras

Kraštietės Rūtos Staliliūnaitės atminimo vakaras

2019-05-17

Gegužės 14 d. Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija „Šviesa, apsigyvenusi širdyje, arba sakmė apie Rūtą Staliliūnaitę“ ir Rūtos Staliliūnaitės knygos „Nejaugi tai buvo“ pristatymas. Renginyje dalyvavo skaitovė, rašytoja, knygos apie R. Staliliūnaitę sudarytoja kraštietė Dainuolė Kazlauskienė, muzikinės ir literatūrinės kompozicijos autorė, lituanistė, knygnešės Felicijos Bortkevičienės vardu pavadintos Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė ir Antanas Bakutis.

STALI 1 STALI 2 STALI 3 STALI 4

„Nejaugi tai buvo“ – pirma ir vienintelė iškilios teatro, kino ir televizijos aktorės Rūtos Staliliūnaitės (1938–2011) knyga, sudaryta po autorės mirties iš jos gausaus ir įvairaus rašytinio palikimo. Intelektualūs pasisakymai, įtaigūs straipsniai, apgalvoti interviu ir jautrūs laiškai, surinkti iš rankraščių ir spaudos bei parengti kvalifikuotos bibliotekininkės, autorinių teisių paveldėtojos Dainuolės Kazlauskienės, puslapis po puslapio tarsi grąžina į gyvenimą legendinę asmenybę, lydimą neeilinio talento, istorinių vaidmenų, pelnytos garbės ir pripažinimo. Šis leidinys gausiai iliustruotas retomis nuotraukomis. Knygoje skaitytojai ras ir pluoštą aktorės R. Staliliūnaitės ir išeivijos poeto, dramaturgo, solisto Stasio Santvaro laiškų.

Niekas negali paneigti, kad aktorė R. Staliliūnaitė – mūsų kraštietė, nors ir ne Radviliškio krašte gimusi. Pašušvio miestely augusi ir į mokyklą ėjusi R. Staliliūnaitė amžinojo poilsio atgulė čia pat, Pašušvyje, jos meiliai vadintame Pašušvėliu. Ji čia padovanojo daugelį literatūrinių susitikimų, skaitymų. Būtent Radviliškio viešojoje bibliotekoje buvo įteiktas apdovanojimas „Gerumo angelas“, kuriuo ją įvertino rajono savivaldybė. Bibliotekos archyve tebėra jos ranka rašytas šiltas, jautrus padėkos už bendrystę laiškas.

Per 30 darbo metų Kauno dramos teatre R. Staliliūnaitė sukūrė daugybę įsimintinų vaidmenų, tačiau, kaip sako V. Bakutienė, niekada savo darbu ji nesididžiavo, buvo itin kuklus žmogus. Daugelis R. Staliliūnaitę pažinojusių matė, kad artistiška, šviesios sielos moteris turi rašytojos sugebėjimų, todėl visi ją ragino apie save rašyti knygą. Deja, knyga išleista jai jau mirus. Renginio metu buvo atskleista ir daugiau įdomių faktų apie šią iškilią, Radviliškio krašto ir visos Lietuvos gerbiamą asmenybę – R. Staliliūnaitę.

Už jautrų ir prasmingą vakarą svečiams dėkojo Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, kuri be galo džiaugėsi, kad net po mirties mūsų krašto nusipelnę žmonės yra garsinami, apie juos rašomos knygos.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos

  1. Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko kraštietės R. Staliliūnaitės atminimo vakaras.

  2. Muzikinę ir literatūrinę kompoziciją apie R. Staliliūnaitę pristatė lituanistė Violeta Bakutienė.

  3. Skaitovė, rašytoja, knygos apie R. Staliliūnaitę sudarytoja – Dainuolė Kazlauskienė.

  4. Iš kairės: muzikinės ir literatūrinės kompozicijos apie R. Staliliūnaitė autorė V. Bakutienė, Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė, knygos „Nejaugi tai buvo“ sudarytoja D. Kazlauskienė ir viešnias atlydėjęs svečias – A. Bakutis.