Į Pradžią Pristatyta kūrybos rinktinė

Pristatyta kūrybos rinktinė

2019-11-19

Lapkričio 18 d. Radviliškio viešojoje bibliotekoje kvietė literatūrinis vakaras – kūrybinės rinktinės „Bičkopis“ pristatymas.

  

Ši rinktinė įprasmina hu­ma­ni­ta­ri­nės stu­di­jos „Plė­vias­par­niai“ 20 metų gyvavimą ir literatūrinę veiklą. Kūrybingos šiaulietės į rinktinę sudėjo geriausią savo kūrybą, pasidalijo mintimis, jausmais bei patyrimais. Renginyje knygos sudarytoja Ramutė Saulė papasakojo apie studiją „Plė­vias­par­niai“, į kurią kū­ry­bin­gas šiau­lie­tes prieš du dešimtmečius su­bū­rė poe­tė Ma­ri­ja Jur­ge­le­vi­čie­nė. Būtent ji toms įvairių profesijų moterims uždegė kūrybos aistrą, meilę literatūrai.

   

Kūrybinėje rinktinėje „Bičkopis” sudėtas eiles, prozą skaitė ir žiūrovų širdis šildė valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorė Lina Bocytė, Bitė Kuic, Ramutė Saulė, Lolita Braza, Regina Dalgė ir Gintautas Saulius.

Radviliškio viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos