„Garsėję užsienyje, nepripažinti Lietuvoje, užgesinti Sibire”

 

Gruodžio 3 dieną Trečiojo amžiaus universiteto knygos bičiuliai rinkosi į „Beržės“ užsiėmimą. Jį pradėjome jau tradicija tapusiu mūsų kolektyvo nario pasveikinimu gimtadienio proga. Sveikinome grupės seniūnę Janiną Kaučikienę. Jai skyrėme posmų, gėlių, giedojome „Ilgiausių metų...“

 

Šio pokalbio tema – „Garsėję užsienyje, nepripažinti Lietuvoje, užgesinti Sibire“. Pranešėjos Eugenija Dirsienė ir Nijolė Nėjienė įdomiai pasakojo apie talentingą, unikalią asmenybę, tačiau iki šiol mažai garsinamą Unę Babickaitę-Graičiūnienę (1897–1961). „Tai visapusiškai apdovanotas žmogus: rašymui, scenai, drobei, balsui, garsui, minčiai, meilei“ (Viktorija Daujotytė).

Pranešėjos pasakojo apie jos šeimą, nelengvą vaikystę, mokymosi metus, studijas, draugus, įvairiapusę veiklą, sėkmes ir nesėkmes.

1951 metais Unę ir jos vyrą, vadybos teorijos mokslininką Vytautą Andrių Graičiūną suėmė

5 metams, ištrėmė „kirsti medžių, miestų mūryti“ (Unė Babickaitė). 1953 metais Unė Babickaitė-Graičiūnienė buvo amnestuota. Grįžusi sužinojo, kad vyras kalėjimuose mirė. Po šios netekties ji jau nebepajėgė atsigauti ir vėl įsijungti į gyvenimą.

Po pranešimo dar ilgai dalijomės mintimis apie šių talentingų žmonių dramatiškus likimus.

Zofija Krikštanienė,

knygos bičiulių grupės „Beržė“ narė

Viešosios bibliotekos nuotraukose – literatūrinio pokalbio metu