Į Pradžią Naujas bibliotekininkų leidinio numeris

Naujas bibliotekininkų leidinio numeris

2019-12-16

Viešoji biblioteka parengė ir išleido Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus laikraščio „Mes“ 2019 m. 62-ąjį numerį.

Rajono bibliotekininkams skirtame leidinyje – redakcijos įžanginis žodis „Uždek gerumo žibintą“. Jame kalėdiniu laikotarpiu skatinama gerumui ir sveikinama su priartėjusiomis gražiausiomis metų pabaigos šventėmis. „Mūsų interviu“ skyrelyje – pažintis su kraštiete, Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktore A. Matiukiene („Dirbti bibliotekoje labai įdomu“). Pokalbis įgalina sužinoti apie kolegų rokiškėnų biblioteką, veiklos patirtį. „Aktualijose“ rašoma apie Sidabravo bibliotekos 70-mečio šventę („Bibliotekų jubiliejai“), rajono bibliotekų darbuotojų tobulinimąsi per šių metų antrąjį pusmetį (A. Miknienė. „Mokomės, tobulėjame“), pateikiama  N. Pakštienės žinutė „Drauge su kaišiadoriečiais“ apie įgyvendintą bendrą projektą ir Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje surengtą šventę, pranešama apie naujus darbuotojus, į rajono bibliotekininkų būrį įsiliejusius per antrąjį pusmetį. Puslapiuose „Projektai“ – J. Kvedarienės straipsnis „Mums rūpi visa bendruomenė“, apžvelgiantis Viešosios bibliotekos ir filialų šiemetę projektinę veiklą, jos rezultatus. Tame pačiame skyrelyje spausdinama informacija apie geradarių iš JAV E. Vaišnienės ir D. Vainauskienės Viešojoje bibliotekoje surengtus užsiėmimus („Skirta vaikams ir tėvams“), apie Viešojoje bibliotekoje ir kai kuriuose filialuose organizuojamus mokymus naudotis informacinėmis technologijomis, internetu (D. Palauskienė „Mokymuose – tūkstantis dalyvių“). „Per antrąjį pusmetį... – tai  Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose įvykusių renginių kronika.

Viešosios bibliotekos informacija