Iškalbingi bibliotekos knygų ženklai

Radviliškio viešoji biblioteka aktyviai dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau ŠAVB) inicijuotame krašotyriniame tyrime „Knygų ženklai Šiaulių krašto viešosiose bibliotekose“. Ateityje ŠAVB planuoja knygos ženklus aprašyti ir parengti viešųjų bibliotekų knygos ženklų katalogą. Radviliškio viešoji  biblioteka dalyvaus ir tolimesniuose ŠAVB kraštotyrinio tyrimo etapuose.

Viešosios bibliotekos skyrių ir jos filialų darbuotojos kruopščiai peržiūrėjo savo fondus, ieškojo knygose ekslibrisų ir superekslibrisų. Ekslibrisai – knygos ženklai, žymintys jos savininką. Tai nedideli tiražuojami lapeliai, klijuojami vidinėje viršelio pusėje. Superekslibrisai – knygos nuosavybės ženklai, įspausti į odinį ar kitokos medžiagos knygos apdarą viršelyje arba nugarėlėje. Rasti knygos ženklai buvo pateikti vadovaujamtis Knygos ženklo pateikimo nuostatais: nuskenuoti, suteikti numeriai, išmatuoti, nurodyti ženklo autoriai, leidinio duomenys, biblioteka ir darbuotojo kontaktai.

ŠAVB Knygos grafikos centrui nusiųsta apie 50 Radviliškio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose rastų ir aprašytų ekslibrisų. Knygų su ekslibrisais bibliotekų fonduose rasta daug daugiau, tačiau ženklai kartojosi ir nebuvo siunčiami. Identifikuoti ekslibrisų autorius padėjo ŠAVB Knygos grafikos centras. Keletas ekslibrisų autorių: Vytautas Osvaldas Virkau, Alfonsas Čepauskas, Valerijonas Jucys, Žibuntas Mikšys ir kt.  

Kviečiame bibliotekos vartotojus susipažinti su dauguma mūsų rajono bibliotekų fonduose saugomų knygų ekslibrisais.

Radviliškio viešosios bibliotekos Kraštotyros-leidybos skyriaus informacija