Į Pradžią A Abromavičius (Abromaitis) Antanas

Abromavičius (Abromaitis) Antanas

Knygnešys

Gimė 1860 metais sausio 15 dieną Liutkiškių kaime, Radviliškio valsčiuje, Šiaulių apskrityje.

Mirė 1938 metais Radviliškyje.

Buvo mažažemis ūkininkas, mokąs tik pasirašyti. Lietuvišką spaudą platinti paskatino knygnešys Jonas Zubrys iš Radviliškio, pradžioje davęs knygų ir laikraščių Tėvynės Sargą ir Kryžių.

Nuo 1887 m. pats pradėjo nešti knygas iš Tilžės. 1890 m. susipažino su knygnešiais Juozu Čepuliu, Jonu ir Kazimieru Pakatinskais bei kt. Kartu su jais vykdavo į M. Lietuvą. Daugiausia parsinešdavo religinio turinio spaudinių. Sieną pereidavo prie Šilinės muitinės zonoje (prie Tauragės). Knygoms parsigabenti nuo pasienio samdydavo vežėją. Pasienio sargybinius ir kelyje sutiktus žandarus bei policiją dažniausiai papirkdavo. Kartais panaudodavo ir ginklą. Radviliškyje knygas slėpdavo pas Igną Štarą, Roką Žirgulevičių ir kapų sargą Jokūbauskį, o šis - kapuose. Spaudą platindavo šventoriuose, kapinėse ir kt. Namuose būdavo kratų, bet su knygomis neįkliuvo. Sugebėdavo papirkti ir policininkus. Dėl nuolatinių skundų ir persekiojimų buvo priverstas persikelti į Eibariškius (Aukštelkai, Radviliškio r.). Nuo 1929 m. gruodžio 1 d. jam paskirta 30 Lt valstybinė knygnešio pensija.

Šaltiniai:

1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p.19. ISBN 9986-23-117-5.
2. PRASCEVIČIŪTĖ, Laura. Radviliškio krašto knygnešiai. Mūsų kraštas, 2004, kovo 20, p. 7. ISNN 1392-9453.