Į Pradžią A Alantas (Jakševičius) Vytautas

Alantas (Jakševičius) Vytautas

2012-05-30

Rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas

Gimė 1902 metais birželio 18 dieną Sidabrave, Naujamiesčio valsčiuje, Panevėžio apskrityje (dabar – Radviliškio r.)

Mirė 1990 metais balandžio 24 dieną Detroite, JAV.

Mokėsi pas daraktorius Sidabrave ir Šeduvoje. 1923 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1923–1924 m. studijavo humanitarinius mokslus KU (Kauno universitetas). 1929 m. baigė Montpellier universitetą Prancūzijoje. 1930–1934 m. dirbo Eltoje redaktoriumi, 1934–1939 m. Lietuvos aido vyr. redaktorius. 1940 m. Vytautas Alantas išrinktas Lietuvos Žurnalistų sąjungos pirmininku. 1941–1944 m. jis buvo Vilniaus teatro direktorius.

1944 m. rašytojas pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m. gyveno JAV. 1967–1971 m. Lietuvių žurnalistų draugijos pirmininkas.

Vytautas Alantas buvo vienas žymiausių tautininkų kultūrinės politikos ideologų. Išleido apsakymų rinkinius Artisto širdis (1930), Tarp penkių ir septynių (1934), publicistikos knygą Žygiuojanti tauta (1939), sukūrė pjesių. Išeivijoje parašė romanus Pragaro pošvaistės (1951), Tarp dviejų gyvenimų (1960), Amžinasis lietuvis (2 t. 1972), Šventaragis (2 t. 1972–1974), Liepkalnio sodyba (1977), Aušra Paliūnuose (1986), novelių (rink. Ant siūbuojančios žemės (1946), Svetimos pagairės (1954), Nemunas teka per Atlantą (1970), Atspindžiai ūkanose (1976), Gelmių balsai (1984), apybraižą Romas Kalanta (1976), dramų, eilėraščių. Svarbiausios mintys apie lietuvių tautą, jos praeitį bei rūpestis jos ateitimi sutelktos paskutinėje V. Alanto knygoje Tauta istorijos vingiais. Ideologiniai mąstymai (1990).

Rašytojas Vytautas Alantas mirė 1990 m. balandžio 24 d. Detroite (JAV). 1992 m. jo palaikai perlaidoti Kaune.

Šaltiniai:

1. SALDŽIŪNAS, Kęstutis. Alantas Vytautas, tikr. Jakševičius. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, p. 272. ISBN 5-420-01485-8.
2. KRYŽANAUSKAITĖ, Skaistė; KARČIAUSKAITĖ, Renata. Rašytojas Vytautas Alantas. Daugyvenės krašto šviesuoliai – 3: konferencijos, įvykusios 2006 m. kovo 18 d. Burbiškio dvare, pranešimų tezės. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2006, p. 6-7.
3. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 36-39. ISBN 9955-579-12-9.