Į Pradžią A Alekna Antanas

Alekna Antanas

2012-05-30

Kunigas, istorikas, profesorius, rašytojas, vertėjas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas

Gimė 1872 metais gruodžio 19 dieną Kurų kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1930 metais birželio 12 dieną Kaune.

Pradinį mokslą įgijo namuose. 1884–1890 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje, ją baigęs įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1894 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1894–1897 m. mokėsi Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje (nebaigė dėl ligos).

Nuo 1897 m. įvairių parapijų vikaras. Už tikybos dėstymą lietuvių kalba Vilniaus generalgubernatorius atėmė iš jo teisę dėstyti mokyklose. Nuo 1906 m. Kauno katedros vikaras. Kanauninkas. 1917–1922 m. Kauno kunigų seminarijos, 1922–1930 m. KU profesorius, dėstė Lietuvos istoriją, kitus humanitarinius dalykus. Pozityvizmo krypties istorikas; pirmenybę teikė pirminiams šaltiniams, istorinius faktus atskyrė nuo romantikų legendų.

Bendradarbiavo Tėvynės sarge, Dirvoje-Žinyne, Kryžiuje, Žvaigždėje, Nedėldienio skaitymuose. 1907–1919 m. redagavo savaitraštį Vienybė. Svarbiausias veikalas – Žemaičių vyskupas M. Valančius (1922; pirmą kartą panaudojo Žemaičių vyskupijos archyvą). Kitos svarbesnės knygos Trumpa Bažnyčios istorija (1906), Kristaus Bažnyčia (1909), Katalikų Bažnyčia Lietuvoje (1926), Šv. Kazimieras (1927), Lietuvos Bažnyčios istorija (1929). Parašė Lietuvos istorijos vadovėlių mokykloms (1911, 1923, 1923 lenk., 1925). Į lietuvių kalbą išvertė S. Lagerlöf Legendos apie Kristų (1917).

Šaltiniai:

1. MERKYS, Vytautas. Alekna Antanas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, p. 303-304. ISBN 5-420-01485-8.
2. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 22-23. ISBN 9986-23-117-5.
3. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 40. ISBN 9955-579-12-9.