Į Pradžią A Andriūnas (Andriuškevičius) Feliksas

Andriūnas (Andriuškevičius) Feliksas

2012-06-14

Elektronikos specialistas, visuomenės veikėjas

Gimė 1912 metais gegužės 24 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Mirė 1995 metais spalio 30 dieną Filadelfijoje, JAV.

1930 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1939 m. – VDU (ekonomiką). Studijuodamas 1935–1939 m. dirbo Žemės ūkio banke Kaune, vėliau mokesčių inspektoriumi, Vilniaus ūkio ir maitinimo įstaigos vyriausiuoju patarėju.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1945–1947 m. studijavo Ravensburgo radiotechnikos institute. Persikėlęs į JAV, studijavo elektroniką. 1951–1968 m. dirbo General Atronics bendrovėje Philadelphijoje, 1968–1977 m. Sperry Rand Univaco kompiuterių bendrovėje Blue Bellyje. Ilgametis BALFo (Bendras Amerikos lietuvių fondas) tarybos narys, 1973–1993 m. Philadelphijos skyriaus valdybos pirmininkas. Priklausė JAV LB (Lietuvių bendruomenė): 1976–1979 m. Krašto valdybos vicepirmininkas, 1979–1982 m. visuomenės reikalų tarybos vicepirmininkas, finansų tvarkytojas. Tyrinėjo dailininko ir Lietuvos diplomato A. Staneikos veiklą ir kūrybą, parengė ir išleido apie jį monografiją (1987). Kauno M. K. Čiurlionio muziejui 1993–1995 m. padovanojo A. Staneikos tapybos darbų ir piešinių kolekciją. Apdovanotas žymenimis.

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 38-39. ISBN 5-420-01416-5.