Andriūnas (Andriuškevičius) Feliksas

Elektronikos specialistas, visuomenės veikėjas

Skaityti daugiau...

Andrejauskaitė Aurelija

Choro dirigentė, chorinių disciplinų dėstytoja, tapytoja, kultūros darbuotoja

Skaityti daugiau...

Ambrozaitis (Ambrazaitis) Jonas (Šiaulių Dėdė)

Ambrozaitis (Ambrazaitis) Jonas (Šiaulių Dėdė)

Lietuvių visuomenės veikėjas, draudžiamosios liet. spaudos platinimo organizatorius

Skaityti daugiau...