Į Pradžią B Bložė Vladas

Bložė Vladas

2012-07-11

Veterinarijos gydytojas, daktaras, JAV lietuvių visuomenės veikėjas

Gimė 1914 metais rugsėjo 30 dieną Kemėruose, Baisogalos valsčiuje, Kėdainių apskrityje (dabar – Radviliškio r.).

Mirė 1995 metais rugpjūčio 7 dieną Klivlende, JAV.

1936 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją, 1939 m. – Karo mokyklą Kaune, 1942–1944 m. studijavo Veterinarijos akademijoje. Pasitraukęs į Vokietiją, 1947 m. baigė Hannoverio aukštąją veterinarijos mokyklą, joje įgijo daktaro laipsnį.

1949 m. apsigyveno JAV. 1950–1952 m. dirbo Dearborno (Mičigano valstija) veterinarijos ligoninėje. 1952–1955 m. veterinarijos ligoninės Čikagoje vedėjas, 1955–1960 m. vertėsi privačia praktika Spenserville (Ohajo valstija). Nuo 1960 m. iki pensijos (1985) dirbo savo smulkių gyvūnų ligoninėje Strongsville (netoli Clevelando). Nuo 1963 m. dalyvavo Vilties draugijos veikloje: 1985–1987 m. jos vicepirmininkas, 1987–1989 m. revizijos komisijos vicepirmininkas. Rėmė lietuvių spaudą ir radijo laidas, Clevelando lietuvių kultūrinius renginius, P. Klimo knygą Iš mano atsiminimų (1979) išleidimą. 1938 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino medaliu.

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 137-138. ISBN 5-420-01416-5.
2. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 297. ISBN 5-420-01512-9.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2009