Į Pradžią B Boleckis Konstantinas

Boleckis Konstantinas

2012-07-11

Pulkininkas, Lietuvos karinis veikėjas

Gimė 1881 metais rugpjūčio 10 dieną Novgorode, Rusijoje.

Mirė 1925 metais gruodžio 3 dieną Kaune.

Kilęs iš šeimos, gyvenusios Palonuose (Radviliškio r.) ir po 1863 m. sukilimo ištremtos į Rusiją. Baigė Orenburgo Nechliudovo kadetų, 1903 m. Konstantino artilerijos mokyklą, 1912 m. – Rusijos generalinio štabo karo akademiją.

Per I pasaulinį karą – Rusijos kariuomenės divizijos štabo viršininkas, korpuso vado adjutantas, armijos štabo, kariuomenės vyriausiojo vado operatyvinio štabo karininkas. 1921 m. balandžio mėn. grįžo į Lietuvą. Nuo 1921 m. spalio mėn. Lietuvos kariuomenės Aukštųjų karininkų kursų taktikos lektorius. 1923 m. gavo pulkininko laipsnį.

Parašė knygas: Šaudybos vadovėlis (1922), Karininkų užsiėmimai (1923), Inžinerijos, technikos ir susisiekimo kariuomenės taktika (1924). Buvo nuolatinis Mūsų žinyno bendradarbis.

Šaltiniai:

1. ZABIELSKAS, Vytautas. Boleckis Konstantinas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 329. ISBN 5-420-01512-9.
2. Baisogalos valsčiaus kaimai, dvarai ir gyventojai. Panevėžys: Nevėžio spaustuvė, 2000, p. 446. ISBN 9955-450-02-9.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2009