Į Pradžią B Bortkevičius Laurynas

Bortkevičius Laurynas

2012-07-11

Vienuolis dominikonas, religinių raštų rengėjas

Gimė 1756 metais rugpjūčio 10 dieną Jankaičiuose, Radviliškio rajone.

Mirė 1823 metais vasario 15 dieną Skapiškyje, Kupiškio rajone.

Mokėsi Raseinių ir Kražių mokyklose, spėjama, kad studijavo ir Vilniaus akademijoje, nes buvo gavęs teologijos daktaro laipsnį. Nuo 1786 m. – vienuolis dominikonas. Nuolat buvo kilnojamas iš vieno vienuolyno į kitą. 1790 m. ir 1791 m. buvo Seinų dominikonų vienuolyno mokyklos mokytojas ir Seinų vikaras. Paskirtas Skapiškio vienuolyno prioru, jis 1808 m. Skapiškio savininko Igno Tizenhauzo lėšomis buvo įsteigęs Skapiškio Kalvariją.

Iš lenkų ir lotynų kalbų išvertė ir paskelbė Kristaus kelio į Golgotą giesmių ir maldų knygas (Giesmės apie keturiolika stacijų, 1810; Karavakas, arba Kryžius anioliškas, apie 1817; Kelias kryžiaus, arba Kalvarija, 1819). A. Strazdo biografas J. Katelė teigė, jog Kelią kryžiaus... parengė A. Strazdas. V. Vanagas mano, kad A. Strazdui galėtų priklausyti tik šios L. Bortkevičiaus parengtos knygos giesmės-himnai. 1774 m. išspausdino pasveikinimą lenkų kalba iš užsienio grįžusiai T. Radvilaitei-Moravskienei. Kai kurie šaltiniai mano, jog išvertęs į lenkų kalbą A. Strazdo Pulkim ant kelių, kai kurias kitas jo giesmes.

Šaltiniai:

1. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Aleksandrynas: senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. T. 2. Chicago: Kultūros Fondas, 1963, p. 175-176.
2. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 92. ISBN 9955-579-12-9.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2010