Į Pradžią B Butkevičius Juozas

Butkevičius Juozas

2012-07-11

Chemikas, chemijos mokslų daktaras

Gimė 1928 metais rugsėjo 23 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

1958 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1958 m. Lietuvos TSR MA  Chemijos ir chem. technologijos instituto mokslinis bendradarbis. Paskelbė mokslinių straipsnių apie chloritų sąveiką su hipochloritais. Nuo 1965 m. vadovavo Chemijos instituto Radioizotopų laboratorijai.

Šaltiniai:

1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1. Vilnius: Mintis, 1966, p. 294.
2. Dr. Juozas Butkevičius has turned 80 [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-28]. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7216/2008/3-4/52-59.pdf

Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2012