Burkauskas Antanas

2012-07-11

Teisininkas, teisės mokslų daktaras

daugiau

Buračas Jonas

2012-07-11

Dailininkas, tapytojas

daugiau

Bulzgis Stasys

2012-07-11

Poetas, publicistas, kraštotyrininkas

daugiau

Buračas Balys

2012-07-11

Etnografas, kraštotyrininkas, fotografas

daugiau

Budrys Stasys

2012-07-11

Dailėtyrininkas

daugiau