Budrys Romualdas

2012-07-11

Muziejininkas, dailėtyrininkas

daugiau

Budrys Algirdas

2012-07-11

Meno veikėjas, klarnetininkas, profesorius

daugiau

Brazauskas Vladas

2012-07-11

Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, savanoris, Lietuvos kariuomenės vyr. leitenantas, paskutinysis Radviliškio miesto burmistras

daugiau

Brazauskas Vladas

2012-07-11

Pašušvio valsčiaus viršaitis

daugiau

Brazauskas Petras

2012-07-11

Inžinierius, tautodailininkas, fotografas

daugiau