Bistrickas Stasys

2012-07-09

Žurnalistas, kultūros veikėjas

daugiau

Bistrickas Antanas

2012-07-09

Statybos inžinierius, architektas

daugiau

Beržinskaitė Anatolija

2012-07-09

Istorikė

Biržys Petras (Pupų Dėdė)

2012-07-09

Istorikas, poetas, dainininkas

daugiau

Bernotienė Stasė

2012-07-09

Etnologė, muziejininkė

daugiau