Butkevičius Zigmantas

2012-09-26

Inžinierius mechanikas

Beinortas Edvardas

2012-09-26

Inžinierius, architektas

daugiau

Butkus Antanas

2012-07-11

Agronomas, biochemikas, agronomijos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas

daugiau

Butkus Petras

2012-07-12

Pavasarininkų draugijos pirmininkas, visuomenės veikėjas

daugiau

Butkūnas Andrius (iki 1933 Butkevičius)

2012-07-11

Pulkininkas, Lietuvos karinis veikėjas

daugiau