Į Pradžią Duomenų bazės

Lietuvos Nacionalinės bibliotekos duomenų bazės

Jeigu turite LIBIS  pažymėjimą ir norite prisijungti prie šių duomenų bazių, galite gauti slaptažodžius, informacija pateikiama čia: : http://www.lnb.lt/duomenu-bazes/prenumeruojamos-duomenu-bazes/prenumeruojamos-duomenu-bazes-virtualiems-vartotojams.

Jeigu Jūs nesate prisiregistravę Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, tai galite padaryti per Interaktyvios bibliotekos portalą: https://www.ibiblioteka.lt/.


LAISVAI PRIEINAMOS DUOMENŲ BAZĖS


Didžiausias daugelio Lietuvos bibliotekų suvestinis katalogas, kuris pateikia vartotojams informaciją apie jo kūrime dalyvaujančių bibliotekų kompiuterinius katalogus.

Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazė.

Kuriamas nuo 2001 metų. Kataloge galima rasti informaciją apie visus bibliotekoje esančius dokumentus lietuvių ir užsienio kalbomis.
Analizikos posistemėje - informacija apie Radviliškio kraštą, kraštiečių straipsnius knygose ir periodikoje.

Dokumentų užsakymas ir rezervavimas
Užsisakyti ar rezervuoti leidinius per www gali tik skaitytojai, turintys Skaitytojo pažymėjimą.
Pasirinkite nuorodą www katalogas ir ieškokite leidinio, kurį norėtumėte užsisakyti ar rezervuoti.
Gavę dokumentų sąrašą, suaktyvinkite reikiamą nuorodą ir ekrane pamatysite trumpą leidinio aprašą (jei norite pamatyti pilnesnį - spauskite mygtuką Pilnas).
Išsirinkę pageidaujamą leidinį, spauskite mygtuką Užsakyti. Jei laisvo leidinio nėra - Rezervuoti.
Pažymėkite, kokiame skyriuje norėtumėte leidinį užsakyti (šiuo metu užsakyti leidinius galima iš Skaitytojų aptarnavimo ir Vaikų literatūros skyrių).
Įvedę skaitytojo pažymėjimo numerį ir slaptažodį (savo pavardę lietuviškais rašmenimis), spauskite mygtuką Užsakyti ar Rezervuoti. Apie užsakymo įvykdymą sužinosite Informacija apie užsakymus. Norint leidinį užsirezervuoti, būtina nurodyti elektroninio pašto adresą, kad biblioteka galėtų pranešti apie grąžintą leidinį.

Skaitytojui neatėjus pasiimti užsakyto leidinio, jis grąžinamas atgal į fondą. Jei suklydote ar apsigalvojote, kad leidinys Jums nereikalingas, galite Panaikinti užsakymą. Šiame puslapyje taip pat galima pasižiūrėti savo užsakymų duomenis. Kairėje lango pusėje esančiame meniu reikia paspausti Skaitytojui. Atsidariusiame puslapyje reikia įvesti savo pažymėjimo numerį ir slaptažodį. Paspaudus mygtuką Informacija apie užsakymus, ekrane pamatysite išduotų leidinių sąrašą bei datą, kada juos reikia grąžinti.

 


UŽSIENIO DUOMENŲ BAZĖS

Prieiga prie šių bazių galima iš bibliotekos kompiuterių. Bibliotekos skaitytojams suteikiami individualūs slaptažodžiai naudotis duomenų bazėmis ne bibliotekoje.
Kreipkitės į Interneto skaityklos darbuotojus.

EBSCO Publishing yra viena stambiausių elektroninės informacijos tarnybų pasaulyje. Ji pavadinta jos įkūrėjo Elton B. Sthepans Company vardu. Kompanijos centrinė būstinė įsikūrusi Bostone. Jos veikla apima daugelį pasaulio šalių. EBSCO Publishing glaudžiai bendradarbiauja su mokslinėmis, viešosiomis, mokyklų bibliotekomis ir informacijos tarnybomis.

EBSCO Publishing duomenų bazė - tai visateksčiai elektroniniai socialinių ir humanitarinių mokslų populiarieji, medicinos, verslo ir ekonomikos žurnalai, elektroniniai laikraščiai, žinynai anglų kalba. Joje yra šios atskiros duomenų bazės:

Academic Search Complete - pasaulyje labiausiai vertinama, visapusiška ir daugiadisciplinė duomenų bazė. Ji apima antropologijos, astronomijos, biologijos, chemijos, geografijos, teisės, matematikos, psichologijos, religijos, teologijos, zoologijos ir kitas mokslų sritis. Academic Search Complete pateikia autoritetingus mokslinius leidinius, tarp jų - Journal of Education, Journal of Social History, International Review of Sociology, British Journal of Psychology, Science ir daugelį kitų. Dauomenų bazėje informacija indeksuota, joje pateikiami viso teksto straipsniai daugiau kaip 11 600 žurnalų ir rodyklės bei santraukos iš daugiau kaip 11 000 žurnalų.

Business Source Complete duomenų bazėje pateikiami ekonomikos, verslo, rinkodaros, vadybos, finansų, buhalterinės apskaitos ir kitomis susijusiomis temomis visateksčiai moksliniai straipsniai ir bibliografinė informacija. Papildomai duomenų bazėje pateikiamos įvairių pasaulio šalių ekonominės ataskaitos, finansiniai rodikliai, rinkos tyrimų ataskaitos, konferencijų pranešimų medžiagos, SWOT analizės. Taip pat yra knygų, monografijų, knygų apžvalgų. Business Source Complete siūlo išsamią informaciją apie 40 tūkst. daugiausia cituojamų autorių, kurių straipsniai yra šioje duomenų bazėje.

ERIC yra JAV švietimo departamento Informacijos centro (U.S Department of Education's Educational Resource Information Center) kuriama referatinė duomenų bazė švietimo klausimais. Duomenų bazė atnaujinama kas ketvirtį.

GreenFILE duomenų bazė apima ekologijos temas: globalinį atšilimą, taršą, medžiagų perdirbimą, neigiamą ir teigiamą žmogaus poveikį ekologijai ir kt. Joje sukaupta apie 384 000 įrašų, iš jų - 4 700 visateksčių.

Health Source - Consumer Edition duomenų bazėje siūloma daugiau populiaraus turinio medicinos literatūra. Joje galima ieškoti informacijos farmakologijos, vėžinių susirgimų ir profilaktikos, vaikų priežiūros, mitybos, sporto medicinos ir kitais pagrindiniais sveikatos priežiūros klausimais. Šioje duomenų bazėje yra daugiau kaip 1000 visateksčių leidinių, pateikiamos leidyklos People's Medical Society knygų apžvalgos. Taip pat galima naudotis medicinos terminų žodynu Merriam-Webster's Medical Desk Dictionary.

Health Source: Nursing/Academic Edition duomenų bazė siūlo 550 visateksčių mokslinių periodinių leidinių įvairiais medicinos bei slaugos klausimais, iš jų daugiau kaip 450 recenzuojamų mokslinių leidinių, taip pat pateikia 850 mokslinių leidinių su referatais. Šioje duomenų bazėje yra Clinical Nursing Research, Creative Nursing, Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, Journal of Advanced Nursing, Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing, Nursing Forum, Nursing Ethics ir kiti panašūs leidiniai. Bazėje yra galimybė naudotis farmakologijos žinynu Lexi-PAL Drug Guide. Tai specifinės terminologijos žodynas genetikos, onkologijos, pediatrijos, laboratorinės medicinos ir kitais klausimais.

Library, Information Science & Technology Abstracts Library duomenų bazėje iš daugiau kaip 500 periodinių leidinių, knygų, mokslinių ataskaitų ir konferencijos darbų, nuo 1960 metų pateikiama bibliografija ir referatai bibliotekininkystės, informacijos mokslų ir technologijų klausimais.

MasterFile Premier duomenų bazė ypač populiari viešosiose bibliotekose. Ji orientuota na tik į akademinį vartotoją, bet skirta ir platesniam skaitytojų ratui. Čia greta mokslinių žurnalų pateikiama daug populiaraus turinio periodinių leidinių. Duomenų bazėje pateikiama informacijos pagrindinių mokslų klausimais, knygų apžvalgos, biografijos. Čia yra tokie leidiniai kaip American libraries,Foreign Affairs, Library Journal, History Today, Judaism, Newsweek, Time, American Art, PC World, People, Harper's Bazaar ir daugelis kitų žinomų periodinių leidinių. Straipsnių tekstai prieinami nuo 1990 m. Referuotų straipsnių galima ieškoti nuo 1957 metų. Duomenys atnaujinami kasdien.

Medline - referatinė duomenų bazė medicinos, slaugos, stomatologijos, veterinarijos ir kitais klausimais. Medline siūlo apie 4 800 mokslinių biomedicininių periodinių leidinių, kuriuos referuoja ir anotuoja Nacionalinė medicinos biblioteka (National Library of Medicine). Visi leidiniai šioje bazėje recenzuojami. Leidinių archyvas prieinamas nuo 1966 metų.

Newspaper Source pateikiama daugiau kaip 375 visateksčių regioninių Jungtinių Valstijų dienraščių, keliasdešimt tarptautinių leidinių. Šioje duomenų bazėje yra tokie leidiniai kaip TheChristian Science Monitor, The Washington Times, USA Today, The Detroit Free Press, The Times (UK) ir kiti. Taip pat prieinamos viso teksto televizijos ir radijo naujienų iš CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR ir kitų stenogramos.

Regional Business News visatekstėje duomenų bazėje pateikiamos Jungtinių Valstijų regioninės verslo spaudos naujienų apžvalgos. Čia pateikiama informacija iš 80 verslo žurnalų ir laikraščių. Duomenų bazė kasdien papildoma keliais šimtais straipsnių.

Teacher Reference Center duomenų bazėje kaupiama informacija tokiomis temomis: suaugusiųjų mokymas, pedagogika, mokomoji žiniasklaida, kalbos menas, raštingumo standartai ir kt. Bazėje sukaupta daugiau nei 270 pavadinimų žurnalų, periodinių leidinių ir knygų.

Prenumeruojama iš Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos vykdomo ES projekto „eMoDB.LT: Elektroninių duomenų bazių atvėrimas Lietuvai" lėšų.

  • Naxos Music Library https://radviliskis.naxosmusiclibrary.com/home.asp. Tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite kompozitorių ir atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodyną ir kitą informaciją.