Į Pradžią C Cesevičius Domas

Cesevičius Domas

2012-07-12

Ekonomistas,  publicistas, žurnalistas, redaktorius, ekonomikos mokslų daktaras

Gimė 1902 metais lapkričio 13 dieną Dapšionių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1986 metais kovo 14 dieną Vilniuje, palaidotas Dapšioniuose, Radviliškio rajone.

Pradžios mokslą ėjo tėvo pamokomas. 1924 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 1924–1928 m. studijavo Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos ir pedagogikos skyriuje. 1928 m. antroje pusėje išvyko studijoms į Vokietiją. Įstojo į Kölno universiteto Ekonominių ir socialinių mokslų fakultetą. 1929 m. Lietuvos konsulato Kölne sekretorius. 1932 m. jam buvo suteikta diplomuoto ekonomisto kvalifikacija, o 1933 m. už disertaciją apie Lietuvos finansų sistemą buvo suteiktas ekonominių valstybės mokslų daktaro laipsnis.

1933 m. rudenį grįžo į Lietuvą. Nuo 1933 m. dėstė VDU; privatdocentas (1935). 1934–1937 m. Lietuvos aido ekonomikos skyriaus redaktorius, 1939 m. vyr. redaktorius. 1937 m. stažavosi Prancūzijoje, 1938 m. Mančesterio, Oksfordo ir Londono universitetuose, 1939 m. Čikagos universitete. 1939–1940 m. Lietuvos tautininkų sąjungos pirmininkas, Finansų ministerijos generalinis sekretorius. Bendradarbiavo Vaire, Ekonomikoje, Lietuvos aide, Lietuvyje ir kitur.

1940 m. liepos mėnesį buvo areštuotas, kalėjime ir lageriuose Komi ASSR išbuvo iki 1945 m. pradžios. 1945–1946 m. VU Ekonomikos fakulteto Pramonės ekonomikos katedros vedėjas; atleistas už planinės ekonomikos kritiką. Gyveno iš vertimų ir kitų laikinų uždarbių. 1950 m. vėl buvo areštuotas ir po kurio laiko ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Į Lietuvą grįžo 1954 m., pagal sutartį dirbo Ekonomikos institute, 1960–1964 m. Miestų ir kaimų statybos projektavimo institute.

Rankraščiai (Lietuvos ūkio istorijos eskizai, Lietuvos pramonė 1918–1940 ir kt.) saugomi VU bibliotekoje. Dalis išspausdinta knygoje Domas Cesevičius (1998, parengė V. Lukoševičius ir M. Treinys). Svarbiausi veikalai: Lietuvos finansų sistema (Das Finanzsystem Litauens 1934), Visuomeniškumo argumentas mūsų laikų ūkio santvarkoje (1936), Lietuvos ekonominė politika 1918–1940 (1995).

Šaltiniai:

1. MIKUČIONIS, Petras. Cesevičius Domas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 777. ISBN 5-420-01512-9.
2. Domas Cesevičius [ekonomistas]. [Parengė V. Lukoševičius ir M. Treinys]. Vilnius: Margi raštai, 1998, 444 p. ISBN 9986-09-180-2.
3. Krašto mokslininkai: pažangos ir atradimų keliu: konferencijos, įvykusios 2004 m. vasario 27 d., pranešimų tezės. Panevėžys: Lietuvos ūkininkų sąjungos Panevėžio skyrius, 2004, p. 7-8.