Naujienos

Knygos mylėtojų klubo sukaktis

Klubo emblema

Šaukoto bibliotekos knygos mylėtojų klubas „Gomerta“ paminėjo savo veiklos 5 metų sukaktį. Šventėje dalyvavo ir Šeduvos bibliotekos knygos mylėtojų klubo atstovai, su kuriais jau užmezgėme ryšį, dalyvaudami pas juos įvykusiame renginyje.

Proginėje šventėje apžvelgta šaukotiečių klubo, kuris jungia 12 narių, veikla. Ji neapsiribojo vien susiėjimais bibliotekoje, kurių metu paminėti žymių prozininkų, poetų jubiliejai, aptartos perskaitytos bei pristatytos naujai gautos knygos. Buvo surengta ne viena išvyka į kino teatrą Šiauliuose, kur stebėtos lietuvių autorių kūrinių ekranizacijos. Tai pat organizuotos išvykos į Šiaulių, Panevėžio bei kitų teatrų spektaklius. Pabūta Maironio muziejuje, poeto 150 metų jubiliejui skirtame minėjime Raseinių rajone. Organizuotos išvykos į tarptautinį festivalį „Poezijos pavasaris“, į tarptautinį Tytuvėnų festivalį, susitikimus su rašytojais Radviliškio viešojoje bibliotekoje ir kt.
Knygos mylėtojų klubo narė, dailės mokytoja Dijana Dovidaitytė pristatė savo sukurtą klubo ženklą – emblemą. Joje pavaizduota arka, kuri veda į šviesą, aplink augantys medžiai ir besiskleidžiantys jų lapeliai, simbolizuojantys skaitomas knygas, kurios mūsų sielas ir jausmus pripildo gėrio, atgaivos, palaimos.
Šventėje dalyvavo dainų autorė ir atlikėja Elena Freder iš Panevėžio. Paprastos, nuoširdžios dainos apie meilę, skausmą, gyvenimą, nuoširdus bendravimas bei gitaros skambesys suteikė šventei šiltą, malonią nuotaiką. Autorė pristatė ir savo poezijos knygelę „Apie meilę, rudenį ir lietų“, kurią buvo galima įsigyti.
Visos pasidžiaugėme, kad gera turėti tokį bendraminčių, kuriuos jungia meilė knygai, šviesos ir šilumos šaltiniui, klubą, nes geros knygos – tai kaip geri gyvenime sutikti žmonės...

Vida Pužaitienė,
Šaukoto filialo vyresnioji bibliotekininkė