Naujienos

Šventėje – ir lauktas susitikimas

Su Vaidotu Žuku

Vasario 15 d. į savo gimtąjį Sidabravo kraštą sugrįžo profesoriaus Vlado Žuko sūnus Vaidotas Žukas, kad atliktų gražią misiją. Jis surengtoje šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, įteikė apdovanojimus Sidabravo gimnazijos moksleiviams, gražiausių piešinių autoriams, pelniusiems jo vardo premijas.

Vaidotas Žukas ir jo giminaičiai, draugai pirmiausia apsilankė Sidabravo seniūnijoje, iš kur, lydimi bendruomenės narių, važiavo į savo gimtinę – Prasčiūnų kaimą, uždegė atminimo žvakelę prie kryžiaus, skirto šeimos atminimui. Būdamas gyvas, šį kryžių pastatė profesorius Vladas Žukas, kurio 90-metį pernai minėjome. Šiemet jo memorialiniame kambaryje, Sidabravo bibliotekoje, sutikome artimiausius giminaičius, ir Sidabravo bendruomenės narius.
Susitikime pristatyta Sidabravo gimnazistų piešinių paroda, kuri eksponuojama bibliotekoje. Piešinių tema – „Rudens spalvos ir interpretacijos pagal Mikalojų Konstantiną Čiurlionį“. Darbų autorių mokytoja – Toma Matulevičienė. Vėliau Vlado Žuko atminimo kambaryje vyko ilgas ir nuoširdus pokalbis su Vaidotu Žuku. Eleonora Žukienė bibliotekai padovanojo knygą „Vladas Žukas. Bibliografijos rodyklė 1950–2014 m.“ Po to visi kartu Sidabravo miestelio kultūros namų salėje iškilmingai paminėjome Vasario 16-ąją.

Nijolė Snockienė,
Sidabravo filialo vyresnioji bibliotekininkė

Ernesto Snockio nuotraukos