Į Pradžią Filialai Naujienos Knygnešio diena Tyrulių bibliotekoje

Naujienos

Knygnešio diena Tyrulių bibliotekoje

2016-03-29

Kovo 16 – tą dieną Tyrulių bibliotekoje rinkosi  jaunieji skaitytojai neabejingi lietuviškai knygai, gimtajai kalbai bei lietuviško žodžio nešėjams – knygnešiams, atlaikiusiems keturiasdešimt metų trukusį carinės Rusijos valdžios persekiojimą ir priespaudą.

Popietėje kalbėta apie knygnešystę – unikalų XIX a. Lietuvos istorijos fenomeną, nukreiptą prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, pasireiškusį lietuviškų leidinių spausdinimu užsienyje, daugiausiai tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje Lietuvoje bei Amerikoje, pasižymintį nelegaliu knygų gabenimu per sieną bei jų platinimu. Knygnešystė atsirado kaip pasipriešinimas caro valdžios veiklai, nukreiptai prieš Lietuvos katalikų bažnyčią, uždraudus lietuviškas maldaknyges ir diegiant provoslavybę.

 Jauniesiems skaitytojams papasakota apie nelegaliu knygų gabenimu ypatingai pasižymėjusį knygnešį Jurgį Bielinį, sukūrusį lietuviškos spaudos nelegalaus platinimo tinklą. Jis gimė 1846 m. kovo 16 d. Būtent ši diena kalendoriuose ir minima kaip Knygnešio diena.

Kalbėjome apie šių dienų knygnešius – apie tuos, kurie neša savo artimiesiems, kaimynams ar sergantiems draugams įvairius spaudinius. Padėkota Tyrulių bibliotekos jauniesiems knygnešiams: Daivai ir Tomai Balčiūnaitėms, Armandui Toleikiui, Irmai Šulnytei.

Vaikai įsipareigojo mylėti knygą – sunkus jos kelias iki šių dienų, kai galime laisvai skaityti lietuviškai, rinktis knygas pagal poreikius. Knygų išsaugojimui vaikai bibliotekoje darė knygų skirtukus, kuriuos bibliotekininkė įpareigota išdalinti suaugusiems skaitytojams.

Popietės metu parodyta 2011 m. sukurta rež. Jono Trukano kostiuminė drama „Knygnešys“. O renginio pabaigoje nuskambėję eilės iš knygnešių dainos: „Ar kas uždegs vaškinę žvakę, kai smėlio kauburį supils? Už sunkų kelią, baugią naktį, ar kas mus, knygnešius, atmins?“, jau niekam nekėlė abejonių, kad ilgainiui knygnešių nuopelnai nugrims į nebūtį ar bus nepelnytai pamiršti. Kol bus tautiečių mylinčių ir vertinančių knygą, tol knygnešių praeities žygdarbiai ilgam išliks visų neabejingų jiems žmonių širdyse.

Saulė Remeikienė,
Tyrulių filialo vyresnioji bibliotekininkė
Nuotr. teksto autorės