Į Pradžią Filialai Naujienos Vasaros rytmetėliai su knyga

Naujienos

Vasaros rytmetėliai su knyga

2016-07-04

Pakalniškių kaimo bibliotekoje kiekvieną birželio šeštadienį kartu su vaikais buvo organizuojami garsiniai knygelių skaitymai.

Birželio 11 dieną  susirinkę jaunieji bibliotekos lankytojai skaitė įvairių lietuvių poetų eilėraščius apie vasarą, atostogas. Pasikalbėję apie knygeles, aptarę jų skaitymo naudą  ir kaip reikia tausoti ir saugoti knygeles, nelankstyti jų lapų, vaikai buvo kviečiami  pasigaminti  knygoms skirtukus.

Birželio 18 dieną bibliotekoje vaikai vėl skaitė eilėraščius apie vasarą. Susirinkusių vaikučių amžius labai įvairus, tad  nusprendėme, kad skaitysime Kazio Binkio nesudėtingas, pamokančias poemėles  vaikams. Bendru sutarimu pasirinkome poemėlę „Meškeriotojas“. Vėliau visi kartu spalvinome mandalas ir gėrėjomės, kad vienodos mandalos tapo tokiomis gražiomis ir labai skirtingomis.

Paskutinįjį birželio 25-osios šeštadienį susirinkę vaikučiai vėl skaitė eilėraščius apie vasarą, saulę, mišką, jūrą. Šį kartą pasirinkome dar vieną pamokančią Kazio Binkio poemėlę „Jonas pas čigonus“, kuri yra apie berniuką, tingėjusį praustis. Perskaitę poemėlę, vaikai kibo į darbus, nes šį kartą gavo užduotėlę pagaminti mylimam žmogui: mamytei, močiutei, sesutei ar broliukui sveikinimo atviruką. Vaikučiai spalvino drugelius ir jais puošė savo atvirukus.

Sekantį kartą sutarėme rinktis jau rugpjūčio mėnesį, pasibaigus atostogoms.

Ramutė Smailienė

Pakalniškių filialo vyresnioji bibliotekininkė

Nuotraukos autorės