Į Pradžią Filialai Naujienos Raudondvaryje – palydos į mokyklą

Naujienos

Raudondvaryje – palydos į mokyklą

2016-09-01

Raudondvario biblioteka rugpjūčio 30 dieną tradiciškai surengė šventę būsimiems pirmokams.

Šiais metais į mokyklą turėjome palydėti tris kaimo vaikus, šventėje dalyvavo du. Skambant maršo garsams jie buvo iškilmingai įvesti ir pasodinti balionais bei gėlių žiedais papuoštoje bibliotekos vietoje. Šventę pradėjo trečiaklasė Irina Holova, paskambindama varpeliu ir padeklamuodama eilėraštuką ,,Į mokyklą“. Nuskambėjus bibliotekos pasveikinimui, būsimiems pirmokams įteikta po gražų kelialapį į mokyklą, spalvinimo knygutę ir spalvotų pieštukų. Dovanėles paruošė Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
Šventės dalyviai klausėsi šventinės programos: dainelių, eilėraštukų, eiliuotos pasakos – Eduardo Mieželaičio ,, Zuikis puikis“, himno į mokyklą, atliekamų raudondvariečių Karolinos Povilaitytės, Irinos Holovos, Aurelijos Puščiutės ir Rusnės Bartkevičiūtės (vadovas – Raudondvario kultūros namų specialistas Vytautas Selena).
Po nuotaikingo koncerto mažieji palydų dalyviai dalyvavo viktorinoje „Pažink ir pamilk knygutę“: spėjo pasakų personažus, mokyklai reikalingą daiktą, paslėptą dėžutėje, atsakė į įvairius klausimus, minė mįsles. Teisingai atsakiusieji buvo apdovanoti saldžiais prizais ir žaisliukais.
Paskui visi vaišinosi susineštomis vaišėmis. Pasistiprinę vaikai, padedami Raudondvario kultūros namų vyr. kultūros specialistės Marijos Selenienės, šoko, žaidė įvairius žaidimus. Visi ilgai neskubėjo skirstytis, nes renginyje buvo smagu ir linksma.

Dara Bagušienė,
Raudondvario filialo vyresnioji bibliotekininkė

Vytauto Selenos nuotraukos