Naujienos

60 metų draugystės su knyga

Jaunųjų skaitytojų teatro grupės dalyvės

Taip pavadinta spalio 20 d. įvykusi Vėriškių bibliotekos 60 metų jubiliejaus šventė.

Renginyje šios bibliotekos istoriją, jos veiklą apžvelgė filialo vyresnioji bibliotekininkė Edita Demereckienė, kuri čia dirba nuo 1985 metų. Mintimis nusikelta į pirmuosius tos įstaigos darbo metus, kai ji veikė pradinėje mokykloje. Ten dirbusi bibliotekininkė Nijolė Banienė buvo tarp šventės dalyvių. Ji  pasidalijo prisiminimais, kokiomis sąlygomis tada teko dirbti, kaip, padedama centrinės bibliotekos darbuotojų, ėmėsi  knygų katalogavimo. Buvęs Vėriškių ūkio direktorius Kęstutis Andrijauskas papasakojo, kokiais rūpesčiais ir džiaugsmais tuo laiku gyveno kaimas. Mintimis dalijosi Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė, buvusi ilgametė Viešosios bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė. Be kita ko, ji prisiminė Editos Demereckienės darbo pradžią, kaip, rajono valdžios, minėto ūkio direktoriaus pagalbos dėka  buvo pagerintos bibliotekos darbo sąlygos. Šventėje kalbėjo ir Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, Šeduvos seniūnas Justinas Pranys, buvęs seniūnas Kostas Dočkus. Jie  linkėjo bibliotekai sėkmingos veiklos ir žadėjo bendromis pastangomis  padėti , kad Vėriškių filialas išliktų kultūros židiniu savame kaime. Seniūnas Justinas Pranys filialo bibliotekininkei įteikė rajono mero dovaną – darbo kėdę. Dabartinės ir buvusios Viešosios bibliotekos direktorių dovanos džiugins skaitytojus ir papildys knygų fondus. Pasveikinti buvo atvykusios Pavartyčių, Šeduvos, Raudondvario filialų vyresniosios bibliotekininkės.

Renginyje pagerbti, padėkos raštais apdovanoti  aktyviausieji bibliotekos skaitytojai – Jelena Janauskienė,  Liveta Mikutavičiūtė, Sonata Andriukaitienė ir kiti. Šventės dalyviams įteikti proginiai Vėriškių filialo proginiai lankstinukai, padėkota už dalyvavimą, pasidžiaugta visų bendryste.

 Jaunųjų skaitytojų teatro grupė (vadovė -  Daiva Valiušaitytė) renginio dalyviams parodė šešėlių spektakliuką „Kalviukas“(lietuvių liaudies pasakų motyvais).

Vėriškiuose biblioteka įkurta 1956 metais. Joje dirbo Nijolė Banienė. Buvo apie 100 skaitytojų, tarp jų 40 – vaikų. Vėliau darbuotojų kaita buvo didelė, tačiau skaitytojų skaičius augo, bibliotekoje vyko įvairūs renginiai, aktualūs anuometiniam laikmečiui. Pavyzdžiui, 1960 metais biblioteka turėjo 175 skaitytojus, joje organizuota konferencija A. Bieliausko knygai „Rožės žydi raudonai“ aptarti.

1961 metais biblioteka persikėlė į medinį pastatą, kuriame buvo kontora ir medicinos punktas. Tuomet veikė dvi kilnojamosios bibliotekėlės. Bibliotekoje parengta gyventojų kartoteka, kurioje registruoti duomenys apie juos. 1987 metais biblioteka įsikūrė naujai suremontuotose patalpose, kuriose buvo atskiri suaugusiųjų ir vaikų fondai. Sutelkta 260 skaitytojų. 2006 metais Vėriškių bibliotekoje atliktas dalinis remontas, sudėti plastikiniai langai, įvestas šildymas. Bibliotekos darbo sąlygų gerinimu rūpinosi ir tuometinis Šeduvos seniūnas Kostas Dočkus. 2009-aisiais bibliotekoje atidaryta vieša interneto prieiga (VIPT), surengta tam skirta šventė. Gauti trys nauji kompiuteriai, multifunkcinis aparatas.

Dabar ši kaimo biblioteka teikia įvairių paslaugų – interneto, kopijavimo, skenavimo, spausdinimo.

Fonde yra 7896 egzemplioriai leidinių, prenumeruojami dviejų pavadinimų laikraščiai ir šešių pavadinimų žurnalai. Skaito 106 skaitytojai, iš jų 35 – vaikai.

Alma Miknienė
Radviliškio Viešosios bibliotekos
Vyr. metodininkė
Nuotraukos Edvino Kažukausko