Į Pradžią Filialai Naujienos Palonų bibliotekos jubiliejus

Naujienos

Palonų bibliotekos jubiliejus

2017-05-15

Palonų bibliotekos jubiliejus

Gegužės 10 d. surengta Palonų bibliotekos 60 metų jubiliejaus šventė „Bibliotekos istorijos puslapiai“.

Renginį vedė Palonų daugiafunkcio centro ikimokyklinės grupės „Pelėdžiukai“ auklėtoja Gražina Tamulionienė. Šventėje dalyvavo ir daug šiltų sveikinimo žodžių išsakė Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Vladislava Virbickienė, rajono savivaldybės tarybos narė Aldona Januševičienė, Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis, daugiafunkcio centro direktorė Rita Vaičiūnienė, bendruomenės pirmininkė Gitana Kemešienė. Prisiminimais pasidalijo 35 metus šioje bibliotekoje dirbusi Vitalija Kaupienė. Eilėraštį, skirtą bibliotekai, sukūrė ir perskaitė Stanislava Kairienė. Sveikino ir bibliotekininkės iš kaimyninių bibliotekų: Sidabravo gimnazijos – Aušra Staškūnienė, Sidabravo filialo – Nijolė Snockienė, Baisogalos filialo – Alvyda Žižniauskienė, Pociūnėlių filialo – Elytė Jankūnienė, taip pat kraštiečiai iš Vadaktų Vytautas ir Kristina Blotniai bei Audronė Beresnevičienė, komandos „Naktikovas“ atstovė Rima Mikutienė, Palonų bibliotekos skaitytojos Ilona Navickienė, Irena Silevičienė, Vaida Aleknienė.

Palonų bibliotekininkė Regina Klimavičienė susirinkusiesiems pristatė bibliotekos istoriją, nueitą kelią iliustruodama skaidrėmis.

Šventės dalyviams proginį koncertą dovanojo Baisogalos kultūros namų moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Neringos Bernadickienės.

Palonų biblioteka pradėjo veikti 1957 m. Įvairių šaltinių teigimu, ji buvo įsikūrusi Palonų dvare.

Pasak senųjų Palonų gyventojų, biblioteka kelis kartus kėlėsi iš vienos vietos į kitą. Pradžioje buvo Bložės name, kurio pastato dabar neišlikęs. Vėliau ji įkurta gyvenvietės centre,  kultūros namų antrame aukšte. Fonde tuomet buvo vos 300 knygų. Bibliotekoje dirbo Danutė Kaminskaitė-Ščerbinskienė, Marytė Radzevičiūtė, Ramutė Kaminskaitė-Zakarkienė, Marytė Baukienė, Vanda Nakutienė. Nuo 1974 m. iki 2009 m. – Vitalija Kaupienė, o tada ją pakeitė Regina Klimavičienė, bibliotekoje besidarbuojanti iki šiol.

1982 m. kolūkio „Komunaras“ pirmininko Vladislavo Kazakevičiaus iniciatyva pastatytas 104 kv. m  ploto namas kaimo bibliotekai. Jame biblioteka gyvavo iki 2011 m. spalio mėn. Tuomet įsikūrė Palonų daugiafunkcio centro antrame aukšte. Užsidarius Palonų pradinei mokyklai, nutarta biblioteką perkelti į kelias sujungtas ir naujai suremontuotas klases antrame aukšte. Įsigyti nauji baldai, 2012 m. pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ atidaryta viešoji interneto prieiga, gauti 3 nauji kompiuteriai,  multifunkcis įrenginys. Išsiplėtė bibliotekos paslaugos.

2016 m. duomenimis, bibliotekoje skaitė 178 skaitytojai, užregistruoti 2 145 lankytojai. Fonde – 6 274 egz. spaudinių, iš jų 5 243  – knygos.

Biblioteka, darniai bendradarbiaudama su tenykščiu daugiafunkciu centru, ikimokyklinio ugdymo grupe „Pelėdžiukai“, organizuoja įvairius renginius, knygų pristatymus, valstybines bei kaimo šventes. Ne vienerius metus bibliotekoje minima Poezijos diena, vyksta tradiciniai renginiai.

Palonų biblioteka šiandien – šviečiantis kaimo žiburys, kultūros puoselėtoja. Čia skaitytojai, kiekvienas atėjęs praturtėja žiniomis, savo vidumi.

 

Regina Klimavičienė,

Palonų filialo vyresnioji bibliotekininkė

Nuotraukos Gretos Augustinavičiutės

04 – Jubiliejaus šventėje – padėka ir sveikinimai. Iš dešinės – Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Vladislava Virbickienė, Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė ir Palonų filialo bibliotekininkė Regina Klimavičienė

62 – pasveikinti atvyko kolegės iš kitų rajono bibliotekų

98 – Su ilgiausiai šioje bibliotekoje dirbusia Vitalija Kaupiene (kairėje)

07 – Paloniečių vardu – padėka jubiliejinėje šventėje koncertavusioms baisogalietėms

81 – Padėka aktyviausiai mažajai bibliotekos lankytojai Brigitai Tamulionytei

83 – Palonų filialo bibliotekininkė Regina Klimavičienė