Į Pradžią Filialai Naujienos Pociūnėlių bibliotekai – 70

Naujienos

Pociūnėlių bibliotekai – 70

2017-10-25

Spalio 19 dieną Pociūnėlių miestelio bendruomenės nariai rinkosi į Pociūnėlių kultūros namus, kur vyko išskirtinė šventė – ,,Laiko rato sūkuryje“, skirta Pociūnėlių bibliotekos 70-ajam jubiliejui.

11   22

Renginio pradžioje lietuvių poetų eilėmis apie gimtąjį kraštą, lietuvišką žodį ir knygą prabilo Pociūnėlių pagrindinės mokyklos jaunųjų kūrėjų būrelio narės (vadovė Roma Buivydienė). Merginų parengtas pasirodymas – tai simbolinis bibliotekos kūrimosi kelias. Vėliau bibliotekos 70 darbo metų apžvelgė bibliotekininkė Elena Jankūnienė, šioje bibliotekoje dirbanti jau 18 metų. Prisiminimais apie darbą Pociūnėliuose dalijosi ir buvusios bibliotekininkės: Loreta Skačkauskaitė ir Veronika Kalinaitienė. Jubiliejinėje šventėje dalyvavo ir daugiau kadaise Pociūnėlių bibliotekoje dirbusių bibliotekininkių.

Pociūnėlių  bibliotekos šventėje dalyvavo daug kitų garbių svečių. Jubiliejaus proga sveikinimo žodį tarė Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Marcinkienė ir Radviliškio rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vladislava Virbickienė. Viešosios bibliotekos direktorės Violetos Šukaitienės padėkomis buvo apdovanoti aktyviausi Pociūnėlių bibliotekos skaitytojai: Antanina Lesickienė, Veronika Bžeskienė, Rasa Tautkevičiūtė, Viera Praščiuvienė, Klaudija Praščiūtė, Darius Kairys. Padėkos raštai įteikti ir Pociūnėlių miestelio bendruomenės pirmininkei Danguolei Garuckienei, šventės rėmėjams – Audrai Poškuvienei, Rasai Timofejevienei, Aušrai Sadzevičienei, Rimantui Garuckui, Aurelijui Sadzevičiui, Robertui Petrėčiui, Zenonui Turskiui bei kitiems pociūnėliečiams, bendradarbiaujantiems su biblioteka. Aktyviausiems skaitytojams dėkojo ir jiems savo pačios paruoštas atminimo dovanas įteikė ir bibliotekininkė E. Jankūnienė

Bibliotekos 70-mečio proga šventės šeimininkę E. Jankūnienę sveikino Skėmių seniūnijos seniūnė Ingrida Gladkienė, Pociūnėlių miestelio bendruomenės pirmininkė Danguolė Garuckienė, Pociūnėlių pagrindinės mokyklos direktorius Anatolijus Gailiūnas ir bibliotekininkė Sonata Bagūnienė bei kitų rajono bibliotekų atstovai.

Šventės svečius linksmino Pociūnėlių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis ,,Svaja“ ir kapela ,,Liaudė“ (abiejų kolektyvų vadovė – kultūros darbuotoja Genovaitė Vorienė). Renginį vedė Pociūnėlių miestelio bendruomenės narė, pedagogė Aušra Sadzevičienė, vaišes paruošė bibliotekininkė E. Jankūnienė kartu su Pociūnėlių bendruomenės itin vertinama šeimininke Vida Petraitiene ir jos dukra.

Pociūnėlių bibliotekoje surengta jubiliejinė šventė visiems paliko labai daug gražių ir įsimintinų akimirkų. Taip biblioteka vėl įsisuko į laiko ratą, pradėdama skaičiuoti jau aštuntąjį veiklos dešimtmetį.

33  44

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos

 1. Bibliotekininkės uždegė septynias šventines žvakes, simbolizuojančias septynis Pociūnėlių bibliotekos gyvavimo dešimtmečius.

2. 70-ojo jubiliejaus proga sveikino Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Marcinkienė (pirma dešinėje).

3. Viešosios bibliotekos direktorės Violetos Šukaitienės padėkomis buvo apdovanoti aktyviausi Pociūnėlių bibliotekos skaitytojai, šventės rėmėjai bei kiti pociūnėliečiai, bendradarbiaujantys su biblioteka.

4. Šventės svečius linksmino Pociūnėlių kultūros namų kapela ,,Liaudė“ (vadovė – kultūros darbuotoja Genovaitė Vorienė).