Naujienos

Šniūraičiuose pagerbtas iškilus kraštietis

Gruodžio 16 d. Šniūraičiuose paminėtos šviesaus atminimo iškilaus kraštiečio, kunigo, vienybės ir tautinio susipratimo žadintojo, istoriko, mokslininko Antano Aleknos 140-osios gimimo metinės. Šis šviesuolis gimė 1872 m. gruodžio 19 d. Šniūraičių kaime, Radviliškio valsčiuje, Šiaulių apskrityje. Jo literatūrinis palikimas iki šių  dienų garsina Lietuvos istoriją.

Renginio dieną Šv. Antano Paduviečio Kurų bažnytėlėje buvo aukojamos šv. Mišios ir pašventinta memorialinė lenta šiam šviesuoliui atminti. Mišias aukojo Kurų parapijos klebonas, kunigas Tomas Janavičius ir Kauno Jėzuitų namų vyresnysis kunigas Aldonas Gudaitis SJ, kuris pasakė pamokslą ir papasakojo apie A. Aleknos nuveiktus darbus.

Vėliau renginys persikėlė į Šniūraičių kaimo biblioteką. Ten  buvo paruošti du stendai, primenantys kaimo bažnyčios istoriją ir šventes. Renginį pradėjo svečiai iš Šiaulių – Juliaus Janonio gimnazijos jaunimas. Jie paskaitė Maironio eilių, griežė smuiku. Moksleivių vadovė Roberta Saudargytė  padovanojo Šniūraičių bibliotekai informacinių leidinių apie savo gimnaziją ir ten esantį muziejų. Susėdę prie arbatos puodelio kaimo gyventojai klausėsi istoriko Juozo Navicko, atvykusio iš Kauno, pasakojimo apie kunigo A. Aleknos gyvenimą ir nuveiktus darbus. Renginyje dalyvavę kaimo gyventojai mielai dalijosi su šiuo istoriku prisiminimais, kurie jam padės patikslinti kai kuriuos istorijos faktus. Pasiklausyti pasakojimo apie šį iškilų žmogų ir tarti padėkos žodį atvyko ir Aukštelkų seniūnė Alma Kubilinskienė su kaimo atstovais.

Memorialinės lentos A. Aleknai atminti atidengimą inicijavo istorikas Juozas Navickas. Jam talkino    kaimo jaunimo klubas ,,Savi“ (paruošė skelbimus, išplatino kaimo gyventojams lankstinukus apie kunigo A. Aleknos gyvenimą ir veiklą), biblioteka ir parapijiečiai.

 

Aušra Zaturskienė,

Viešosios bibliotekos Šniūraičių filialo vyresnioji bibliotekininkė