Naujienos

Bibliotekos šventė Pašušvyje

Viešosios bibliotekos Pašušvio filialas balandžio 25-ąją šventė viešosios interneto prieigos taško atidarymą ir savo 65-erių metų sukaktį.

Tą popietę į kaimo biblioteką prisirinko ir svečių, ir saviškių: Grinkiškio seniūnijos bei Kredito unijos, aplinkinių ir Viešosios bibliotekų atstovų, pašušviečių mokytojų, kultūros namų, jaunų ir garbaus amžiaus skaitytojų. Seniūnui Albertui Poškui, Pašušvio pagrindinės mokyklos direktorei Romaldai Šiurnienei ir Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojai Vidai Marcinkienei perkirpus simbolinę iškilmių juostelę, visi apžiūrėjo neseniai suremontuotas bibliotekos patalpas, kuriose projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka pradėjo veikti viešosios interneto prieigos taškas, čia parengtas naujas parodas. Vyresnioji bibliotekininkė Lina Lydikaitienė papasakojo apie naująsias permainas filiale, padėkojo visiems, prisidėjusiems prie jų.

Po to šventė persikėlė į Pašušvio kultūros namus. Šio tęsinio temą iškart nusakė papuoštoje scenoje besipuikuojantis užrašas „Bibliotekai 65“. Išskirtinio renginio dalyvius, jaukiai susėdusius prie šventiškų stalelių, pirmoji pasveikino, savo vadovaujamos įstaigos istoriją, veiklą apžvelgė Lina Lydikaitienė, kuri ir buvo šventės vedėja. Jubiliatę biblioteką šiltai pasveikino kaimo pagrindinė mokykla: jautrių, pagarbos ir padėkos už skleidžiamą knygų šviesą, už norą bendrauti ir bendradarbiauti žodžių dovanojo direktorė Romalda Šiurnienė, šokio ritmų – mokiniai, dainų bei dedikuojamų posmų – mokytojai. Bibliotekos reikšmę, pastangas skatinti žmones skaityti, telkti skaitytojus įvertino Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Marcinkienė. Bibliotekos indėliu džiaugėsi ir seniūnas Albertas Poškus, Kredito unijos direktorė Jolanta Mižutavičienė. „Jei nebūtų mūsų kaime bibliotekos ir jos knygų, renginių, nebemokėtume gyventi“, – atviravo kalbėjusios ir dėkojusios garbaus amžiaus pašušvietės skaitytojos. Savitą pasveikinimą paruošė Pašušvio kultūros namų atstovai. Padėkos raštais apdovanoti ilgametė šios bibliotekos darbuotoja Vitalija Rekštienė, bibliotekos rėmėja, Grinkiškio kredito unijos direktorė Jolanta Mižutavičienė, Pašušvio bendruomenės pirmininkas Juozapas Grakulskis, kiti aktyviausi bibliotekos bičiuliai. Netrūko gerų linkėjimų, pavasarinių gėlių, dovanų, šventiškų vaišių, laiko gražiai pabendrauti.

Dalyvių iš renginio išsinešta gera nuotaika, išsakytos padėkos – padrąsinimas bibliotekai ir toliau kartu su kitomis įstaigomis nuoširdžiai, kūrybiškai darbuotis vardan savojo kaimo žmonių.

 

Viešosios bibliotekos inform. ir nuotr.